ETLAn antamia lausuntoja

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2017

Finanssipolitiikan yleislinjaa voi pitää hyvänä kompromissina velkaantumiskehityksen taittamisen ja toisaalta sen välillä, ettei finanssipolitiikka heikennä kotimaista kysyntää tilanteessa, jossa vientikehitys on yhä heikkoa ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät toimet väistämättä vaikuttavat kielteisesti kotitalouksien ostovoimaan. Rakennemuutoksista työmarkkinoita koskevat uudistukset etenevät kaiken kaikkiaan riittämättömästi. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyheneminen vuoden 2017 alusta ja irtisanottujen takaisinottovelvoitteen määräajan lyheneminen ovat hyödyllisiä […]

Eduskunnan talousvaliokunnalle Brexitin vaikutuksista Suomessa

Kaikkien isoin Brexitin aiheuttama päätösongelma koskee laajemmin EU:n tulevaisuutta. Unionin toiseksi suurimman maan lähtö on liittokansleri Angela Merkelin sanoin käännekohta EU:n kehityksessä. Kysymys kuuluu, miten tarve yhteiseen päätöksentekoon pystytään sovittamaan yhteen voimistuneiden ylikansallista päätöksentekoa vastustavien poliittisten virtausten kanssa. Tällaisessa yhdistämisessä tarvitaan suurta taloudellisten ja poliittisten tosiasioiden ymmärrystä ja diplomaattista taitoa. Suomen intressissä on etsiä rakentavia, […]

Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020

ETLAn näkemyksen mukaan hallituksen talouspolitiikan peruslinja on oikea: Avoimen sektorin kilpailukyvyn kohentaminen on välttämätöntä taloudellisen kasvun voimistamiseksi viennin kautta. Pidemmän ajan kasvu- ja työllisyyskehityksen kääntäminen ennakoitua positiivisemmaksi edellyttää hallituksen kaavaileman tapaisia uudistuksia niin työmarkkinoilla kuin hyödykemarkkinoillakin sekä julkisessa sektorissa. Julkista taloutta on vallitsevassa tilanteessa järkevää sopeuttaa vaalikauden aikana hallitusohjelmaan kirjatulla ja JTS:ssä vahvistetulla 4 mrd. […]

Eduskunnan Suurelle valiokunnalle EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta

Kumppanuussopimus kohentaa kansalaisten taloudellista hyvinvointia Kaupan, investointien ja liiketoiminnan edellytysten vapauttaminen nostaa kansalaisten keskimääräistä aineellista hyvinvointia Suomessa, muissa EU-maissa ja Yhdysvalloissa. Pitkällä aikavälillä vaikutus tulee tulotason nousun kautta. Lisäksi kaupanesteiden vähentäminen lisää kotitalouksien valintamahdollisuuksia kulutushyödykkeiden välillä. Jos taloudessa on suhdanneluonteista työttömyyttä, sopimuksesta voi olla lyhyellä aikavälillä myös positiivisia työllisyysvaikutuksia. Maailmankauppaa ja kansainvälistä yritystoimintaa on vapautettu […]

Hallituksen esityksestä kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista

Lausunto koskee hallituksen esitystä kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävästä neljästä lainsäädäntöhankkeesta. Samaan kokonaisuuteen kuuluu myöhemmin annettava esitys yksityisten työnantajien sosiaaliturvamaksun alentamisesta 1,72 prosenttiyksiköllä. Toimilla tähdätään kustannuskilpailukyvyn parantamiseen yksikkötyökustannuksilla mitaten yhteensä 5 prosentilla. ETLA toteaa, että: Kustannuskilpailukyvyn parantaminen on välttämätön osa Suomen talouden saamiseksi uudelleen kasvu-uralle ja työttömyyden vähentämiseksi kestävällä tavalla sekä julkisen talouden tasapainon vahvistamiseksi. Tavoiteltu kilpailukyvyn […]

Liikenne- ja viestintäministeriölle Avoin tieto liikenteessä ja viestinnässä -raportista 4.2.2013