ETLAn antamia lausuntoja

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle työn murroksesta (VNS 6/2017 vp)

Selonteossa pyritään hahmottamaan, miten työ muuttuu lähimmän 20 vuoden kuluessa. ”Työn murros” todetaan selonteossa Suomen suurimmaksi haasteeksi ja murroksen keskeisiksi ajureiksi digitalisaatio, globalisaatio, väestörakenteen muutos, kaupungistuminen ja myös ilmastonmuutos. Teknologian osalta tekoäly identifioidaan suurimmaksi yksittäiseksi muutosvoimaksi. Selonteossa todetaan vaara, että uutta työtä ei synny katoavan tilalle riittävästi, mikä johtaa massatyöttömyyteen, työmarkkinoiden polarisoitumiseen, työtuloihin perustuvan sosiaaliturvajärjestelmän […]

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle EMU:n kehittämisestä (E 80/2017 vp)

Euroopan talous- ja rahaliitto EMU on kiistatta toiminut huonosti. EMU:n ensimmäisten 10 vuoden aikana aina vuoteen 2008 saakka alueen kasvu ja erityisesti työllisyyskehitys oli hyvää. Useissa maissa tämä hyvä kehitys rakentui kuitenkin globaalin korkeasuhdanteen ohella EMU:n syntymisen myötä alentuneen korkotason varaan tavalla, joka teki taloudet haavoittuviksi. Halvalla velkarahalla investoitiin asuntoihin, muihin kiinteistöihin ja huonot menestysmahdollisuudet […]

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan julkinen kuuleminen kansalaisaloitteesta Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi (KAA 4/2016)

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta järjesti julkisen kuulemisen työeläkeindeksiä koskevasta kansalaisaloitteesta torstaina 16.2. Kuultavana oli myös eläkepolitiikkaan erikoistunut Etlan tutkimusneuvonantaja Jukka Lassila.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi perustulokokeilusta

Perustulokokeilun taustalla on hyvin kannatettava pyrkimys arvioida erilaisia politiikkavaihtoja etukäteen mahdollisimman huolella. Perustulokokeilun oleellinen piirre on se, että siinä hyödynnetään satunnaistamista. Satunnaistamiseen perustuvia kokeiluja kannattaisi todennäköisesti hyödyntää monilla yhteiskuntapolitiikan osa-alueilla. Joidenkin uudistusten vaikutuksia on helpompi arvioida kokeilujen avulla kuin toisten. Valitettavasti on todettava, että perustulo on esimerkki uudistuksesta, jonka kaikkia vaikutuksia on hankala selvittää edes […]

Eduskunnan työ- ja elinkeinojaostolle yritystukijärjestelmän keskeisistä ongelmista

Suomen yritystukijärjestelmässä on neljä keskeistä ongelmaa, jotka kytkeytyvät toisiinsa: painopiste ei ole riittävän vahvasti ja selkeästi innovaatiotoiminnan tukemisessa innovaatiotukien painopiste ei ole riittävän selvästi ulkoisvaikutuksissa muiden päämäärien tavoittelu syö innovaatioiden tukemisen tehoa yritystukijärjestelmän hajanaisuus aiheuttaa tehottomuutta. Taloustieteen piirissä vallitsee suuri yksimielisyys siitä, että yritystuilla voidaan tietyissä tilanteissa ja tietyin ehdoin saada aikaan myönteisiä hyvinvointivaikutuksia kansantaloudessa. […]

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2017

Työllisyyden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet eivät riitä Talousarviossa on useita tutkimustiedon valossa perusteltuja toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi, kuten palkkatukea saavien määrän lisääminen, työttömyysetuuksien käyttötarkoitusten laajentaminen ja TE‐toimistojen palvelutoiminnan tehostaminen laatimalla työllistymissuunnitelma ja haastattelemalla työnhakijat kolmen kuukauden välein. Näiden toimenpiteiden työllisyysvaikutus on kuitenkin vähäinen hallituksen tavoitteeseen verrattuna. Työllisyyden kannalta merkittävin ongelmaryhmä ovat pelkän perusasteen koulutuksen suorittaneet. Perusasteen suorittaneilla […]