Tutkimushankkeet

Fiksu työ alustatalouden aikakaudella

Englanninkielinen Smart Work in Platform Economy (lyhenne: SWiPE) on Suomen Akatemian ja Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke, jossa tutkitaan digitaalisuuden tuoreimpien ilmenemismuotojen vaikutusta ihmistyön sisältöön, laatuun ja määrään sekä näiden implikaatiota koulutusjärjestelmälle, organisaatiorakenteille ja yrittäjyydelle. Työn sisältö, muodot sekä työn tekemisen ja yrittäjyyden tavat ovat murroksessa globaalin talouden muutosten sekä uusien teknologioiden ja alustojen myötä. Muuttuvat […]

Aineettomat tuotannontekijät ja tuotannollisen toiminnan siirrot kansainvälisesti [Valmistunut]

Englanninkielisessä Intangibles and International Sourcing (lyhenne: InSource) hankkeessa tutkitaan aineettomia tuotannontekijöitä (esim. t&k ja trademarkit) ja niiden roolia globaaleissa arvoketjuissa. Tutkimuksessa tullaan vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: missä monikansallisten yritysten aineettomuuteen liittyvät toiminnot sijaitsevat? Miten näiden sijainti vaikuttaa globaalien arvoketjujen rakenteeseen? Miten edellä olevat kysymykset ja niiden vastaukset vaikuttavat siihen, missä arvonlisä syntyy ja missä se näytetään? […]

Startup-yritysten rooli kansantaloudessa?

Hankkeessa tutkitaan yrittäjien ja heidän perustamisensa yritysten eli startupien määrää, laatua ja kansantaloudellista merkitystä. Vaikka vanhat, vakiintuneet ja jo isoiksi kasvaneet yritykset ovatkin Suomen kansantalouden kulmakivi, startupit ovat rakennemuutosten kautta tapahtuvan pitkän aikavälin talouskasvun syöte. Suomessa startup-innostus on jatkunut jo vuosikymmenen. Silti ei ole kunnollista tietoa niiden merkityksestä, koska yrittäjiä ja heidän yrityksiään ei ole […]

Yksilöllistetty diagnostiikka ja hoito

Etla on mukana Salwe Oy:n Get It Done -ohjelmassa, jossa tutkitaan ja kehitetään yksilöllistettyä diagnostiikkaa ja hoitoa. Etla toteuttaa ohjelmassa mukana olevien yritysten kanssa testien ja hoitomuotojen kustannus-hyötytarkasteluita. Ohjelmassa luodaan uusia teknologioita ja toimintatapoja, joiden avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat tarjota tehokkaampia palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. ICT-ratkaisut tukevat potilasaineistojen, kuten geeni- ja muun laboratoriotiedon tehokasta […]

Osaaminen ja niiden verkostovaikutukset alustataloudessa

Englanninkielinen Integrating platform competences toward network effects -hanke (lyhenne: iPlate) pyrkii selvittämään alustoihin liittyviä osaamisalueita eli niitä aineksia, joilla syntyy alustatalouden menestysresepti. Alustoja lähestytään hankkeessa interaktiivisina, monen osapuolen yhteistyöhön perustuvina markkinapaikkoina, joilla mahdollista saavuttaa verkostovaikutuksia. Tämä projekti keskittyy yrityksiin, jotka hyödyntävät verkostovaikutuksia ekosysteemien ja alustojen arvon luonnissa. Projektissa tunnistetaan ja täsmennetään uutta alustaosaamista. Tätä lähestytään […]

Teollisuuden digitaalinen murros

Englanninkielinen Digital disruption of Industry -hanke (lyhenne: DDI; http://ddi.aalto.fi/fi/) tutkii digitalisaation vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan teollisuuden kautta. Teollisuus on kehittynyt nopeasti digitalisaation vaikutuksesta. Sen teknologiat sensoreista pilvilaskentaan ja mallintamiseen ovat synnyttämässä uusia mahdollisuuksia merkittävän lisäarvon tuottamiseen älykkäiden ja verkottuneiden tuotteiden avulla. Puhutaan 4. teollisesta vallankumouksesta. Konsortion tavoitteena on luoda tieteelliseen tutkimukseen nojaavaa ymmärrystä tämän muutoksen luonteesta, […]