Etlatieto

Investoidaanko Suomessa riittävästi? [Päättynyt]

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa Suomen ja Suomessa toimivien yritysten investoinneista. Uusi tieto auttaa muun muassa arvioimaan investointien suuruutta ja investointikehitykseen vaikuttaneita tekijöitä. Lisätiedon saaminen investoinneista on tarpeellista, sillä finanssikriisin jälkeen Suomen investoinnit ovat kehittyneet heikosti verrattuna moneen muuhun maahan. Tutkimus koostuu kolmesta osasta: 1) tuotantorakenteen ja suhdanteiden vaikutukset investointeihin, 2) investoinnit yritysten kokoluokittain […]

Kasvun nälkä: Pääomasijoitetut yritykset muutosagentteina [Päättynyt]

Hankkeessa tarkastellaan erityisesti kahden sijoittajatahon, Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) jäsenyritysten ja Innovaatiorahoituskeskus Tekesin, rooleja Suomessa toimivien yritysten kasvun rahoittajina ja ”kasvun nälän” synnyttäjinä. Erityisesti selvitetään innovaatio- ja pääomarahoituksen vaikuttavuutta ja kohdentumista Suomessa toimiviin yrityksiin vuosina 2007–2015.

Katsaus t&k-toiminnan ja sen rahoituksen vaikuttavuuteen [Päättynyt]

Hanke tuottaa tietoa t&k-toiminnan ja sen rahoituksen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta tulevien t&k:ta tukevien toimenpiteiden suuntaamiseksi. Tuloksia hyödynnetään parhaillaan käynnissä olevassa OECD:n innovaatiojärjestelmä/-politiikkaarvioinnissa. Menetelmänä hankkeessa on aiemmin tehdyn tutkimuksen meta-analyysi.