Tekes-tukien vaikuttavuutta tutkittu: tuettujen yritysten kasvu ja työllistäminen nopeutui

Tekes-rahoituksen piirissä olevien start up-yritysten kasvu on jo ensivuosina huomattavasti keskimäärin voimakkaampaa kuin muiden startupien ja kasvu myös jatkuu muita suurempana, käy ilmi tuoreesta Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan Tekesille tekemästä selvityksestä. Tekesin rahoitus on selvityksen mukaan kohdistunut vain pieneen osaan startup-kenttää eli innovatiivisiin ja tietointensiivisiin kasvuhakuisiin yrityksiin.

Tekesin asiakkaina olleiden startupien kasvu on ollut keskimäärin nopeampaa kuin muissa startupeissa, todetaan Etlan tutkijoiden Heli Kosken, Annu Kotirannan, Mika Pajarisen, Petri Rouvisen ja Ilkka Ylhäisen tuoreessa selvityksessä ”Tekesin vaikuttavuuden tavoitteet pitkällä aikavälillä” (Tekes Review 337/2017).

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää elinkeinoelämän pitkän aikavälin rakennemuutoksen mittauskehikkoa ja Tekesin toiminnan vaikuttavuuden vaihtoehtoja uudistamisen vauhdittamiseksi.

Tutkimuksen mukaan Tekes-rahoituksella ei näyttäisi olevan suurta vaikutusta startupien elossapysymisen todennäköisyyteen. Sen sijaan työllisyyden kasvu oli Tekesin asiakkaina olevissa yrityksissä keskimäärin huomattavasti voimakkaampaa kuin muissa startupeissa. Vuonna 2013 Tekes-rahoitusta saaneet startupit työllistivät keskimäärin 20 henkilöä ja muut vastaavasti 7 henkilöä.

Selvityksessä kävi ilmi myös, että Tekesin tavoitteiden operationalisointi vaatii vielä lisätyötä. Esimerkiksi tiedon leviämiseen liittyvien ulkoisvaikutusten runsaus, rahoitusmarkkinapuutteiden lieventäminen, luovan uudistumisen ruokkiminen ja innovaatiojärjestelmän kehittäminen ovat tutkijoiden mukaan kaikki oivia tavoitteita Tekesille, mutta näiden mittaamisessa on vielä ratkaisemattomia haasteita.

Lisätietoja: tutkimusjohtaja Petri Rouvinen, ETLA, p. 050-367 3474, petri.rouvinen@etla.fi

Taulukko 1: Yhden vuosikerran eniten työllisyyttään lisänneet Tekes-rahoitetut ja muut yritykset. Odotetusti näiden ryhmien yritykset ovat keskenään erilaisia.

Tutkimus ja taulukot löytyvät kokonaisuudessaan Tekesin nettisivuilta: Koski, H., Kotiranta, A., Pajarinen, M., Rouvinen, P., & Ylhäinen, I. (2017). Tekesin vaikuttavuuden tavoitteet pitkällä aikavälillä. Tekesin katsaukset, 337/2017. https://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/tekesin-vaikuttavuuden-tavoitteet_337_2017.pdf

 

Tekes – rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on innovaatiorahoittaja. Rahoitamme kasvuun ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittämistä ja uuden osaamisen luomista. Kannustamme edelläkävijyyteen. Asiakkaitamme ovat yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisten palvelujen tarjoajat. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 550 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitukseen.