Ranskassa parhaat T & K -verokannustimet

Ranskan nuorilla innovatiivisilla yrityksillä on Euroopan parhaat tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustimet, arvioi kahdeksan eurooppalaisen tutkimuslaitoksen ryhmä, joka on selvittänyt asiaa Euroopan komission Verotus ja tulliliitto -pääosaston toimeksiannosta. Selvitystyötä koordinoi hollantilainen CPB, ja Suomesta ryhmään kuului ETLA.

ETLA hyödyntää selvityksen tuloksia parhaillaan käynnissä olevassa hankkeessa, jossa Tekesin toimeksiannosta arvioidaan Suomessa vuonna 2013 – 2014 voimassa ollutta T & K -verotukijärjestelmää.

Eurooppalaisten tutkimuslaitosten ryhmä arvioi tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustimia tieteellisiin tutkimuksiin perustuvien parhaiden käytäntöjen pohjalta. Kaikkiaan arviointikriteereitä oli 20. Ranskan nuorten innovatiivisten yritysten T & K -toiminnan verokannustimet saivat arvioinnissa korkeimman pistemäärän.

Nuorten innovatiivisten yritysten T & K -verotukijärjestelmä (Jeune Entreprise Innovante) on yksi Ranskan kolmesta T & K -kannustinjärjestelmästä. Se tarjoaa mittavaa tukea enintään kahdeksan vuoden ikäisille pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden T & K -menojen osuus kokonaiskustannuksista on vähintään 15 prosenttia. T & K -toiminnan tulosten uutuusvaatimus on parhaan käytännön mukainen (”uusi koko maailmalle”). Kun yrityksillä on mahdollisuus saada verohyvitys välittömästi, ja hakemusten käsittelyajat ovat lyhyitä, yritykset saavat rahoituksen nopeammin.

Toiseksi korkeimman pistemäärän sai norjalainen SkatteFUNN-verovähennysjärjestelmä. Se kattaa pääsääntöisesti kaikki yritykset, mutta pienien ja keskisuurten yritysten vähennykset ovat muita suuremmat. T & K -verohyvityksen hakumenettely on varsin yksinkertainen: hakemus on mahdollista jättää verkon välityksellä, ja kaikki asiat hoituvat yhdellä kertaa. Jos verovähennys johtaa yrityksen tuloksen muuttumiseen tappiolliseksi, verotuki maksetaan vastaavalta osin negatiivisena verona (avustuksena) yritykselle. Tämä piirre on osoittautunut tärkeäksi. Noin kolme neljännestä verotuesta maksetaan avustuksena.

Kolmanneksi korkeimman pistemäärään sai Tanskan nopeutettu poistojärjestelmä, joka on hyvin organisoitu, ja jonka kohdeyrityksiä ei ole yksityiskohtaisesti rajattu.

Tutkitut 80 T & K -verokannustinjärjestelmää eroavat merkittävästi toisistaan sekä suunnittelultaan että organisoinniltaan. Osaksi tämä johtuu maiden välisistä eroista mm. innovaatiojärjestelmissä ja veroasteissa, mutta käytäntöjen vertailu tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia parantaa T & K -kannustimia kautta koko Euroopan unionin, arvioidaan tutkimuksessa.

Hae selvitys A Study on R & D Tax Incentives (Taxation Papers Working Paper N. 52 – 2014) komission verkkosivuilta.