Microsoft Acquires Nokia: Implications for the Two Companies and Finland

Nokian matkapuhelinliiketoiminnan myynnillä Microsoftille on suuri merkitys suomalaisyhtiölle ja mahdollisesti myös Suomelle maana, mutta vähän välittömiä vaikutuksia Microsoftiin ja lähitoimialoihin. Herää kysymys, eikö olisi ollut parempia tapoja vastata haasteisiin, joita sekä Microsoftilla että Nokialla oli edessään?

Päiväys: 03.09.2013
Sivuja: 6
Kieli: Englanti
ISSN: 2323-2463
2323-2463
ETLA Muistio – ETLA Brief 16