kilpailukyky

Knowledge and Innovation Subsidies as Engines for Growth. The Competitiveness of Finnish Regions

Muotoilun taloudelliset vaikutukset

Turvallisuus ja kilpailukyky kansainvälisten kilpailukykymittareiden valossa

Sotilaallinen t&k -panostus ja kilpailukyky

Suomen asema globaalissa kilpailussa – yritysten sijaintipäätöksiin vaikuttavat tekijät