EUROFRAME: Conference on Economic Policy Issues in the European Union -Call for papers

Economic Policies and Political Economy in the EU after the Crisis  Friday, 8 June 2018, Milan CALL FOR PAPERS The EUROFRAME group of research institutes (CASE, CPB, DIW, ESRI, ETLA, IfW, NIESR, OFCE, PROMETEIA, WIFO) will hold its fifteenth annual Conference on Economic Policy Issues in the European Union in Milan on Friday 8 June […]

Toimialakatsaus: teollisuustuotanto kasvaa, metallien jalostuksessa päästy jo vuoden 2008 tasolle

Etlan Toimialakatsauksen mukaan Suomen teollisuustuotanto kasvaa tänä vuonna odotusten mukaisesti. Metallien jalostuksen tuotanto on nyt saavuttanut vuoden 2008 alkuvuoden tason. Laivatilausten ansiosta myös kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta on noussut vuoden 2008 tasolle. Moottoriajoneuvojen vienti kasvaa kohisten ja paperiteollisuudenkin kannattavuus kohenee, rakentamisen kasvu sen sijaan hidastuu.

”Tarvitaan käsitys, mistä halutaan pitää kiinni ja mistä voi tiukan paikan tullen tinkiä”

Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä arvostelee Suomessa virinnyttä EU- ja EMU-keskustelua sisällön puutteesta. ”Useat tahot ovat pitäneet Suomen hallituksen otetta liian passiivisena. Esitetyissä aktiivisuusvaatimuksissa on kuitenkin melkoinen puute, niissä on vähän – jos lainkaan – sisältöä”, kirjoittaa Vihriälä maanantaina 20.11. julkaistussa ETLA-kolumnissaan.

Sisältöä EMU-keskusteluun, please

Suomessa on syksyn kuluessa virinnyt uusi keskustelu EU-politiikasta ja erityisesti talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämisestä. Taustana ovat ennen muuta Ranskan presidentin Emmanuel Macronin linjaukset unionin ja euroalueen uudistamisesta. Suomen hallituksen päävastaus on parhaillaan eduskunnassa käsittelyssä oleva EMU-muistio. Useat tahot pitävät Suomen hallituksen otetta liian passiivisena ja vaativat suurempaa aloitteellisuutta. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa oli 6.11. alkaneella […]

Katsaus yritysten kasvuun ja sitä koskeviin politiikkatoimiin

Tiivistelmä Tässä raportissa on tehty synteesi aiemmista tutkimuksista, joissa on analysoitu erityyppisten yritysten roolia yritysten kasvussa ja työllisyydessä sekä eri politiikkatoimien vaikutuksia yrityksiin. Suurten yritysten rooli on taloudessa edelleen iso, joskin se on pienentynyt. Epävarmuutta kuitenkin aiheuttaa se, että lähes kaikissa tilastoissa yrityskoko määritetään yritystasolla eikä konsernitasolla. Suurin osa Suomea koskevista julkista yritysrahoitusta käsittelevistä tutkimuksista […]

Etla tutki yritysten kasvua ja valtion tukitoimia: Suuryritysten merkitys Suomen taloudelle luultua suurempi


Suurten yritysten rooli taloudessa on selvästi luultua suurempi. Suuria yrityksiä on Suomessa alle 600, mutta kymmenen konsernia luo jopa 7,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Pienemmät yritykset ovat keskeisessä roolissa lähinnä talouden uudistajina. Etlan tänään julkistaman tutkimuksen mukaan valtion kannattaisikin tukipolitiikassaan suosia innovaatiotukia, joiden vaikutuksista on selvimmät näytöt.

EUROFRAME: Conference on Economic Policy Issues in the European Union -Call for papers

Economic Policies and Political Economy in the EU after the Crisis  Friday, 8 June 2018, Milan CALL FOR PAPERS The EUROFRAME group of research institutes (CASE, CPB, DIW, ESRI, ETLA, IfW, NIESR, OFCE, PROMETEIA, WIFO) will hold its fifteenth annual Conference on Economic Policy Issues in the European Union in Milan on Friday 8 June […]

Toimialakatsaus: teollisuustuotanto kasvaa, metallien jalostuksessa päästy jo vuoden 2008 tasolle

Etlan Toimialakatsauksen mukaan Suomen teollisuustuotanto kasvaa tänä vuonna odotusten mukaisesti. Metallien jalostuksen tuotanto on nyt saavuttanut vuoden 2008 alkuvuoden tason. Laivatilausten ansiosta myös kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta on noussut vuoden 2008 tasolle. Moottoriajoneuvojen vienti kasvaa kohisten ja paperiteollisuudenkin kannattavuus kohenee, rakentamisen kasvu sen sijaan hidastuu.

”Tarvitaan käsitys, mistä halutaan pitää kiinni ja mistä voi tiukan paikan tullen tinkiä”

Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä arvostelee Suomessa virinnyttä EU- ja EMU-keskustelua sisällön puutteesta. ”Useat tahot ovat pitäneet Suomen hallituksen otetta liian passiivisena. Esitetyissä aktiivisuusvaatimuksissa on kuitenkin melkoinen puute, niissä on vähän – jos lainkaan – sisältöä”, kirjoittaa Vihriälä maanantaina 20.11. julkaistussa ETLA-kolumnissaan.

Sisältöä EMU-keskusteluun, please

Suomessa on syksyn kuluessa virinnyt uusi keskustelu EU-politiikasta ja erityisesti talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämisestä. Taustana ovat ennen muuta Ranskan presidentin Emmanuel Macronin linjaukset unionin ja euroalueen uudistamisesta. Suomen hallituksen päävastaus on parhaillaan eduskunnassa käsittelyssä oleva EMU-muistio. Useat tahot pitävät Suomen hallituksen otetta liian passiivisena ja vaativat suurempaa aloitteellisuutta. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa oli 6.11. alkaneella […]

Katsaus yritysten kasvuun ja sitä koskeviin politiikkatoimiin

Tiivistelmä Tässä raportissa on tehty synteesi aiemmista tutkimuksista, joissa on analysoitu erityyppisten yritysten roolia yritysten kasvussa ja työllisyydessä sekä eri politiikkatoimien vaikutuksia yrityksiin. Suurten yritysten rooli on taloudessa edelleen iso, joskin se on pienentynyt. Epävarmuutta kuitenkin aiheuttaa se, että lähes kaikissa tilastoissa yrityskoko määritetään yritystasolla eikä konsernitasolla. Suurin osa Suomea koskevista julkista yritysrahoitusta käsittelevistä tutkimuksista […]

Etla tutki yritysten kasvua ja valtion tukitoimia: Suuryritysten merkitys Suomen taloudelle luultua suurempi


Suurten yritysten rooli taloudessa on selvästi luultua suurempi. Suuria yrityksiä on Suomessa alle 600, mutta kymmenen konsernia luo jopa 7,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Pienemmät yritykset ovat keskeisessä roolissa lähinnä talouden uudistajina. Etlan tänään julkistaman tutkimuksen mukaan valtion kannattaisikin tukipolitiikassaan suosia innovaatiotukia, joiden vaikutuksista on selvimmät näytöt.