The (Unfulfilled) Potential of Data Marketplaces

Abstract Although industrial datasets are abundant and growing daily, they are not being shared or traded openly and transparently on a large scale. We investigate the nature of data trading with a conceptual market design approach and demonstrate the importance of provenance to overcome protection and quality concerns. We consider the requirements for data marketplaces, […]

Tutkimus: Suomen johtamiskäytännöt hyvää kansainvälistä tasoa


Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset työntekijät työskentelevät hyvin johdetuissa yrityksissä. Suomen teollisuuden toimipaikkojen johtamiskäytännöt ovat hyvää kansainvälistä tasoa: Suomi on hieman Yhdysvaltoja jäljessä, mutta samaa luokkaa Saksan kanssa. Johtamiskäytäntöjen laatu kuitenkin vaihtelee merkittävästi.

Suomen tehdasteollisuuden johtamiskäytäntöjen laatu

Tiivistelmä Suomesta puuttuu laajaa vertailutietoa johtamisen tasosta suhteessa muihin maihin. Suomen Akatemian rahoittamassa Strategisen tutkimuksen ohjelmassa on käynnistynyt hanke nimeltään Taidot Työhön, jossa tätä puutetta on ryhdytty korjaamaan. Hankkeessa on toteutettu teollisuuden toimipaikkojen johtamiskäytäntöjä koskeva laaja kysely. Sen toteutuksessa on seurattu tarkasti Yhdysvaltojen tilastoviraston tekemää kyselyä johtamisen ja työnorganisoinnin käytännöistä (Management and Organizational Practices Survey, […]

ETLA nosti 2017 talouden kasvuennusteen lähelle kolmea prosenttia

Suomen kuluvan vuoden ripeä talouskasvu yllätti. Vahva investointibuumi, viennin ennakoitua kovempi veto sekä työllisyyden tukema yksityinen kulutus saivat Etlankin korjaamaan Suomen talouden kasvuennustettaan ylöspäin. Tänään julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Suomen kokonaistuotanto kasvaa 2,9 prosenttia vuonna 2017. Vielä keväällä Etla ennusti tälle vuodelle 1,7 prosentin kasvua.  

Mihin katosi kasvun, kulutuksen ja tulonjaon iso kuva?

Kun globaali finanssikriisi johti rajuun tuotannon laskuun syksyllä 2008, Suomessa syntyi nopeasti yksimielisyys siitä, että kyse on väliaikaisesta ulkoisesta kysyntähäiriöstä.  Parhaana politiikkavastauksena tähän pidettiin kotimaista kysyntää elvyttävää finanssipolitiikkaa. Vanhasen/Kiviniemen hallituksen elvytyspolitiikka saikin laajasti tukea taloustutkijoilta, etujärjestöiltä ja jopa oppositiolta. Paljon hitaammin oivallettiin ja myönnettiin, että tilapäisen globaalin shokin ohella Suomen talouskasvua heikensivät vientiä (erityisesti korkean […]

Alustatalous on vuorovaikutustaloutta

Yritysten liiketoiminta kytkeytyy yhä useammin monen toimijan digitaaliseen alustaan. Kuitenkin vain harvoilla yrityksillä on kyvykkyyksiä ja pääomia luoda ja ylläpitää alustaa. Esimerkiksi SuperCellin ja Rovion voidaan katsoa menestyneen alustataloudessa nimenomaisesti alustaan kytkeytyneinä kumppaneina. Kyse ei siis ole pelkästään siitä kuka luo alustan, vaan miten siihen kytkeydytään tai miten sen päälle rakennetaan oma alusta. Kytkeytyminen tarjoaa […]

The (Unfulfilled) Potential of Data Marketplaces

Abstract Although industrial datasets are abundant and growing daily, they are not being shared or traded openly and transparently on a large scale. We investigate the nature of data trading with a conceptual market design approach and demonstrate the importance of provenance to overcome protection and quality concerns. We consider the requirements for data marketplaces, […]

Tutkimus: Suomen johtamiskäytännöt hyvää kansainvälistä tasoa


Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset työntekijät työskentelevät hyvin johdetuissa yrityksissä. Suomen teollisuuden toimipaikkojen johtamiskäytännöt ovat hyvää kansainvälistä tasoa: Suomi on hieman Yhdysvaltoja jäljessä, mutta samaa luokkaa Saksan kanssa. Johtamiskäytäntöjen laatu kuitenkin vaihtelee merkittävästi.

Suomen tehdasteollisuuden johtamiskäytäntöjen laatu

Tiivistelmä Suomesta puuttuu laajaa vertailutietoa johtamisen tasosta suhteessa muihin maihin. Suomen Akatemian rahoittamassa Strategisen tutkimuksen ohjelmassa on käynnistynyt hanke nimeltään Taidot Työhön, jossa tätä puutetta on ryhdytty korjaamaan. Hankkeessa on toteutettu teollisuuden toimipaikkojen johtamiskäytäntöjä koskeva laaja kysely. Sen toteutuksessa on seurattu tarkasti Yhdysvaltojen tilastoviraston tekemää kyselyä johtamisen ja työnorganisoinnin käytännöistä (Management and Organizational Practices Survey, […]

ETLA nosti 2017 talouden kasvuennusteen lähelle kolmea prosenttia

Suomen kuluvan vuoden ripeä talouskasvu yllätti. Vahva investointibuumi, viennin ennakoitua kovempi veto sekä työllisyyden tukema yksityinen kulutus saivat Etlankin korjaamaan Suomen talouden kasvuennustettaan ylöspäin. Tänään julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Suomen kokonaistuotanto kasvaa 2,9 prosenttia vuonna 2017. Vielä keväällä Etla ennusti tälle vuodelle 1,7 prosentin kasvua.  

Mihin katosi kasvun, kulutuksen ja tulonjaon iso kuva?

Kun globaali finanssikriisi johti rajuun tuotannon laskuun syksyllä 2008, Suomessa syntyi nopeasti yksimielisyys siitä, että kyse on väliaikaisesta ulkoisesta kysyntähäiriöstä.  Parhaana politiikkavastauksena tähän pidettiin kotimaista kysyntää elvyttävää finanssipolitiikkaa. Vanhasen/Kiviniemen hallituksen elvytyspolitiikka saikin laajasti tukea taloustutkijoilta, etujärjestöiltä ja jopa oppositiolta. Paljon hitaammin oivallettiin ja myönnettiin, että tilapäisen globaalin shokin ohella Suomen talouskasvua heikensivät vientiä (erityisesti korkean […]

Alustatalous on vuorovaikutustaloutta

Yritysten liiketoiminta kytkeytyy yhä useammin monen toimijan digitaaliseen alustaan. Kuitenkin vain harvoilla yrityksillä on kyvykkyyksiä ja pääomia luoda ja ylläpitää alustaa. Esimerkiksi SuperCellin ja Rovion voidaan katsoa menestyneen alustataloudessa nimenomaisesti alustaan kytkeytyneinä kumppaneina. Kyse ei siis ole pelkästään siitä kuka luo alustan, vaan miten siihen kytkeydytään tai miten sen päälle rakennetaan oma alusta. Kytkeytyminen tarjoaa […]