Etla ehdottaa: selvitystyö käyntiin korkeakoulujen lukukausimaksuista

 
Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ja tutkimusjohtaja Niku Määttänen ehdottavat tänään julkaistussa muistiossaan, että hallitus käynnistäisi valmistelutyön korkeakoulujen lukukausimaksuista ja opintotukijärjestelmän uudistamisesta. Lisäksi Tekesin rahoituksesta ja yliopistojen pääomittamisesta tulisi tehdä ratkaisut jo hallituksen ns. puoliväliriihessä huhtikuussa.

Kolme keinoa turvata tutkimuksen ja koulutuksen rahoitus

Tutkimuksen ja koulutuksen rahoitusta on voitava lisätä suunnitellusta. Tämä on julkisen talouden tilanteen takia hankalaa. Ehdotamme kolmea toimenpidettä ongelman ratkaisemiseksi. 1. Vähennetään elinkeinotukia, jotka eivät tue innovaatioita, ja ohjataan säästyvät varat Tekesin toiminnan rahoittamiseen. 2. Vahvistetaan nopeasti yliopistojen kykyä kehittää tutkimusta ja opetusta siirtämällä niille valtion omaisuutta. 3. Sallitaan korkeakouluille kohtuullisten lukukausimaksujen periminen suomalaisilta sekä […]

Esimiehellä enemmän merkitystä kuin työkavereilla

Esimiehen tuella on suurempi merkitys työhyvinvoinnin kannalta kuin hyvillä työkavereilla. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen kertoi Ylen Aamu-tv:ssä tuoreen tutkimuksen tuloksista ja siitä, mitkä muut seikat vaikuttavat työhyvinvointiin myönteisesti.

Blockchains Boosting Finnish industry (BOND)

Finnish blockchain ecosystem consisting of public sector, research organisations and companies fully exploits the potential of blockchain technology in their research, business and technology portfolio. Finnish blockchain development and solutions are internationally competitive and well-known. The overall objective of the project is to form an understanding of blockchain tools, technologies, solutions and business possibilities in […]

Esimiehen tuki kuuluu olennaisesti työhyvinvointiin

Esimieheltä ja työtovereilta saatu tuki on selvästi yhteydessä korkeaan työhyvinvointiin, käy ilmi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen yhteisestä selvityksestä. Esimiehen tuki on vielä huomattavasti merkittävämpää kuin työtovereiden tuki. Selvityksen mukaan myös työmarkkinahistorialla eli aiemmin koetulla työttömyydellä on oma merkityksensä työhyvinvoinnille: työttömyys vähentää erityisesti luottamusta ja innostusta.

Esimiehen tuki – olennainen osa työhyvinvointia

Esimieheltä ja työtovereilta saatu tuki on selvästi yhteydessä korkeaan työhyvinvointiin. Esimiehen tuki on huomattavasti merkittävämpää kuin työtovereiden tuki. Tuen merkitys ei rajoitu pelkästään vaativiksi koettuihin töihin, vaan yhteys on nähtävissä riippumatta työn luonteesta. Työmarkkinahistoria vaikuttaa työtyytyväisyyteen siten, että aiemmin koettu työttömyys vähentää työhyvinvointia murentamalla luottamusta. Työntekijöiden kokemaa esimiehen tukea on helppo mitata organisaatioissa ja näiden […]

Etla ehdottaa: selvitystyö käyntiin korkeakoulujen lukukausimaksuista

 
Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ja tutkimusjohtaja Niku Määttänen ehdottavat tänään julkaistussa muistiossaan, että hallitus käynnistäisi valmistelutyön korkeakoulujen lukukausimaksuista ja opintotukijärjestelmän uudistamisesta. Lisäksi Tekesin rahoituksesta ja yliopistojen pääomittamisesta tulisi tehdä ratkaisut jo hallituksen ns. puoliväliriihessä huhtikuussa.

Kolme keinoa turvata tutkimuksen ja koulutuksen rahoitus

Tutkimuksen ja koulutuksen rahoitusta on voitava lisätä suunnitellusta. Tämä on julkisen talouden tilanteen takia hankalaa. Ehdotamme kolmea toimenpidettä ongelman ratkaisemiseksi. 1. Vähennetään elinkeinotukia, jotka eivät tue innovaatioita, ja ohjataan säästyvät varat Tekesin toiminnan rahoittamiseen. 2. Vahvistetaan nopeasti yliopistojen kykyä kehittää tutkimusta ja opetusta siirtämällä niille valtion omaisuutta. 3. Sallitaan korkeakouluille kohtuullisten lukukausimaksujen periminen suomalaisilta sekä […]

Esimiehellä enemmän merkitystä kuin työkavereilla

Esimiehen tuella on suurempi merkitys työhyvinvoinnin kannalta kuin hyvillä työkavereilla. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen kertoi Ylen Aamu-tv:ssä tuoreen tutkimuksen tuloksista ja siitä, mitkä muut seikat vaikuttavat työhyvinvointiin myönteisesti.

Blockchains Boosting Finnish industry (BOND)

Finnish blockchain ecosystem consisting of public sector, research organisations and companies fully exploits the potential of blockchain technology in their research, business and technology portfolio. Finnish blockchain development and solutions are internationally competitive and well-known. The overall objective of the project is to form an understanding of blockchain tools, technologies, solutions and business possibilities in […]

Esimiehen tuki kuuluu olennaisesti työhyvinvointiin

Esimieheltä ja työtovereilta saatu tuki on selvästi yhteydessä korkeaan työhyvinvointiin, käy ilmi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen yhteisestä selvityksestä. Esimiehen tuki on vielä huomattavasti merkittävämpää kuin työtovereiden tuki. Selvityksen mukaan myös työmarkkinahistorialla eli aiemmin koetulla työttömyydellä on oma merkityksensä työhyvinvoinnille: työttömyys vähentää erityisesti luottamusta ja innostusta.

Esimiehen tuki – olennainen osa työhyvinvointia

Esimieheltä ja työtovereilta saatu tuki on selvästi yhteydessä korkeaan työhyvinvointiin. Esimiehen tuki on huomattavasti merkittävämpää kuin työtovereiden tuki. Tuen merkitys ei rajoitu pelkästään vaativiksi koettuihin töihin, vaan yhteys on nähtävissä riippumatta työn luonteesta. Työmarkkinahistoria vaikuttaa työtyytyväisyyteen siten, että aiemmin koettu työttömyys vähentää työhyvinvointia murentamalla luottamusta. Työntekijöiden kokemaa esimiehen tukea on helppo mitata organisaatioissa ja näiden […]