Suomen bkt kasvaa hieman keväällä ennakoitua nopeammin

Suomen kokonaistuotanto kasvaa 1,1–1,2 prosenttia vuosina 2016–2018; kysynnän painopiste siirtyy asteittain kotimarkkinoista vientiin.

Growing Pains of Industrial Renewal – Case Nordic Cleantech

Tiivistelmä Kestävän kehityksen syvin paradoksi piilee käsityksessä, että taloudellisen kasvun vaatimien panosten hankinta ja käyttö sotivat ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden tavoitteita vastaan. Samalla kun maailman yskivään talouteen etsitään kipeästi keinoja markkinoiden ja työllisyyden kasvun kiihdyttämiseksi on esitetty argumentteja, joiden mukaan tapa, jolla käytämme luonnonvaroja taloudellisissa toimissamme, näännyttää kotiplaneettamme voimavaroja hälytyttävässä tahdissa jo nyt. Miten siis […]

Sote-siirtymämaksu Kevalle ei ole perusteltu

Sote-uudistus ei edellytä siirtymämaksua Kevalle, kirjoittavat Etlan tutkijat Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen Kauppalehdessä 22.9. julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Descriptive Findings on the Convergence of Female and Male Mortality in Europe

Female life expectancy has almost universally been higher than male life expectancy. But, both have increased rapidly during the past century. European countries differ as regards the magnitude and time trends of the female-male difference. In countries that can be characterised as Egalitarian from the point of view of gender equality, the difference increased rapidly […]

Tunnustuspalkinto Nelli Valmarille

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö on myöntänyt Etlan tutkijalle, KTT Nelli Valmarille tunnustuspalkinnon korkealaatuisesta väitöskirjasta ”Essays on Estimating Production Functions” (Esseitä tuotantofunktioiden estimoinnista).

Älykäs sopimus – Miten blockchain muuttaa sopimuskäytäntöjä?

Tiivistelmä Poiketen tekojen, puheen tai kirjoituksen avulla syntyvistä tavanomaisista sopimuksista, älykäs sopimus on ohjelmointikoodille rakentuva, itsensä toteuttava tietokoneohjelma. Tässä artikkelissa tutkitaan älykkäitä sopimuksia digitaalisen alustatalouden ja kansallisen sopimusoikeudellisen lainsäädäntömme näkökulmista. Artikkelissa arvioidaan, miten hyvin sopimusoikeuden yleiset opit ja erityisesti niihin lukeutuvat syntymekanismit ovat sovellettavissa älykkäiden sopimusten kaltaisiin uusiin teknologisiin ratkaisuihin. Lisäksi tämän perusteella tarkastellaan älykkäiden […]

Suomen bkt kasvaa hieman keväällä ennakoitua nopeammin

Suomen kokonaistuotanto kasvaa 1,1–1,2 prosenttia vuosina 2016–2018; kysynnän painopiste siirtyy asteittain kotimarkkinoista vientiin.

Growing Pains of Industrial Renewal – Case Nordic Cleantech

Tiivistelmä Kestävän kehityksen syvin paradoksi piilee käsityksessä, että taloudellisen kasvun vaatimien panosten hankinta ja käyttö sotivat ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden tavoitteita vastaan. Samalla kun maailman yskivään talouteen etsitään kipeästi keinoja markkinoiden ja työllisyyden kasvun kiihdyttämiseksi on esitetty argumentteja, joiden mukaan tapa, jolla käytämme luonnonvaroja taloudellisissa toimissamme, näännyttää kotiplaneettamme voimavaroja hälytyttävässä tahdissa jo nyt. Miten siis […]

Sote-siirtymämaksu Kevalle ei ole perusteltu

Sote-uudistus ei edellytä siirtymämaksua Kevalle, kirjoittavat Etlan tutkijat Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen Kauppalehdessä 22.9. julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Descriptive Findings on the Convergence of Female and Male Mortality in Europe

Female life expectancy has almost universally been higher than male life expectancy. But, both have increased rapidly during the past century. European countries differ as regards the magnitude and time trends of the female-male difference. In countries that can be characterised as Egalitarian from the point of view of gender equality, the difference increased rapidly […]

Tunnustuspalkinto Nelli Valmarille

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö on myöntänyt Etlan tutkijalle, KTT Nelli Valmarille tunnustuspalkinnon korkealaatuisesta väitöskirjasta ”Essays on Estimating Production Functions” (Esseitä tuotantofunktioiden estimoinnista).

Älykäs sopimus – Miten blockchain muuttaa sopimuskäytäntöjä?

Tiivistelmä Poiketen tekojen, puheen tai kirjoituksen avulla syntyvistä tavanomaisista sopimuksista, älykäs sopimus on ohjelmointikoodille rakentuva, itsensä toteuttava tietokoneohjelma. Tässä artikkelissa tutkitaan älykkäitä sopimuksia digitaalisen alustatalouden ja kansallisen sopimusoikeudellisen lainsäädäntömme näkökulmista. Artikkelissa arvioidaan, miten hyvin sopimusoikeuden yleiset opit ja erityisesti niihin lukeutuvat syntymekanismit ovat sovellettavissa älykkäiden sopimusten kaltaisiin uusiin teknologisiin ratkaisuihin. Lisäksi tämän perusteella tarkastellaan älykkäiden […]