Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa terveys- ja hyvinvointierojen yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista tekijöistä ja kehittää politiikkasuosituksia ja strategioita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tulevaisuudessa. Hankkeessa kehitetään näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimus kohdistuu riskiryhmiin: nuoriin, jotka eivät ole koulutuksessa, työssä eivätkä ammatillisessa harjoittelussa (NEET), työmarkkinatuen varassa oleviin henkilöihin, aikuisiin […]

Brexit ja Suomi

Ison-Britannian kansanäänestyksen tulos muuttaa maailmaa, vaikka välittömästi on vaikea sanoa millä tavoin. Moni asia on epäselvä ja selvältäkin vaikuttava asia voi lähikuukausina muuttua radikaalisti. Joka tapauksessa Suomelle brittien päätös asettaa useita haasteita ja luo kannanmuodostustarpeita. Välitön taloudellinen ongelma on, että Brexit on merkittävä negatiivinen makroshokki. Taloudellisia ja poliittisia seurauksia koskeva epävarmuus vähentää investointeja Isossa-Britanniassa mutta […]

Digibarometri 2016: Suomi kärkeen!

Tämä barometri on digitaalisen Suomen kuvaaja ja ennustaja. Vuosittaisena katsauksena se kertoo kansakunnan ”digitaalisen asennon” ja siinä tapahtuneet muutokset. Se ottaa myös kantaa siihen, mitä pitäisi tehdä paremman digitaalisen tulevaisuuden eteen. Tähän mennessä julkaistut Digibarometrit tarjoavat ikkunan Suomen viimeaikaiseen kehitykseen. Suomi reagoi myöhässä digitaaliseen murrokseen mutta otti takamatkalta kelpo loikan kohti eturintamaa. Hyvästä kiristä huolimatta […]

Financial Technology for Industrial Renewal

Kirjassa esittellään uudenlainen sijoitusinstrumentti. Instrumentti valjastaa niin institutionaalisten suursijoittajien kuin julkisten toimijoiden pääomapanoksia perinteisten teollisuusalojen uudistamiseen ja uusien teollisten ekosysteemien kasvun edistämiseen markkinaehtoisella tavalla. Yhdistelemällä neljä erilaista pääomaluokkaa – lainoja, riskipääomaa, velkakirjoja, ja osakkeita – yksittäisissä, temaattisissa portfolioissa saadaan rahoitus kohdennettua tehokkaasti niin pienten kuin suurten yritysten eriäviin rahoitustarpeisiin. Yhteistyössä varainhallintayhtiöiden, institutionaalisten sijoittajien, julkisten kehitysorganisaatioiden […]

Älykkäät sähköverkot avaavat mahdollisuuksia teolliseen uudistumiseen

Suomalaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet rakentaa älykkäiden sähköverkkojen ympärille ekosysteemi, joka tarjoaa vanhoille yrityksille tilaisuuden uudistua ja aloittaville uusille yrityksille mahdollisuuden kasvaa.

Etla on mukana kolmessa käynnistyvässä strategisen tutkimuksen hankkeessa

Etla on mukana kolmessa 14:sta tutkimushankkeesta, joiden rahoituksen Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto vahvisti maanantaina.

Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa terveys- ja hyvinvointierojen yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista tekijöistä ja kehittää politiikkasuosituksia ja strategioita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tulevaisuudessa. Hankkeessa kehitetään näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimus kohdistuu riskiryhmiin: nuoriin, jotka eivät ole koulutuksessa, työssä eivätkä ammatillisessa harjoittelussa (NEET), työmarkkinatuen varassa oleviin henkilöihin, aikuisiin […]

Brexit ja Suomi

Ison-Britannian kansanäänestyksen tulos muuttaa maailmaa, vaikka välittömästi on vaikea sanoa millä tavoin. Moni asia on epäselvä ja selvältäkin vaikuttava asia voi lähikuukausina muuttua radikaalisti. Joka tapauksessa Suomelle brittien päätös asettaa useita haasteita ja luo kannanmuodostustarpeita. Välitön taloudellinen ongelma on, että Brexit on merkittävä negatiivinen makroshokki. Taloudellisia ja poliittisia seurauksia koskeva epävarmuus vähentää investointeja Isossa-Britanniassa mutta […]

Digibarometri 2016: Suomi kärkeen!

Tämä barometri on digitaalisen Suomen kuvaaja ja ennustaja. Vuosittaisena katsauksena se kertoo kansakunnan ”digitaalisen asennon” ja siinä tapahtuneet muutokset. Se ottaa myös kantaa siihen, mitä pitäisi tehdä paremman digitaalisen tulevaisuuden eteen. Tähän mennessä julkaistut Digibarometrit tarjoavat ikkunan Suomen viimeaikaiseen kehitykseen. Suomi reagoi myöhässä digitaaliseen murrokseen mutta otti takamatkalta kelpo loikan kohti eturintamaa. Hyvästä kiristä huolimatta […]

Financial Technology for Industrial Renewal

Kirjassa esittellään uudenlainen sijoitusinstrumentti. Instrumentti valjastaa niin institutionaalisten suursijoittajien kuin julkisten toimijoiden pääomapanoksia perinteisten teollisuusalojen uudistamiseen ja uusien teollisten ekosysteemien kasvun edistämiseen markkinaehtoisella tavalla. Yhdistelemällä neljä erilaista pääomaluokkaa – lainoja, riskipääomaa, velkakirjoja, ja osakkeita – yksittäisissä, temaattisissa portfolioissa saadaan rahoitus kohdennettua tehokkaasti niin pienten kuin suurten yritysten eriäviin rahoitustarpeisiin. Yhteistyössä varainhallintayhtiöiden, institutionaalisten sijoittajien, julkisten kehitysorganisaatioiden […]

Älykkäät sähköverkot avaavat mahdollisuuksia teolliseen uudistumiseen

Suomalaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet rakentaa älykkäiden sähköverkkojen ympärille ekosysteemi, joka tarjoaa vanhoille yrityksille tilaisuuden uudistua ja aloittaville uusille yrityksille mahdollisuuden kasvaa.

Etla on mukana kolmessa käynnistyvässä strategisen tutkimuksen hankkeessa

Etla on mukana kolmessa 14:sta tutkimushankkeesta, joiden rahoituksen Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto vahvisti maanantaina.