Ura- ja palkkadynamiikka yritysten sisällä ja niiden välillä [Valmistunut]

Taloustieteessä on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota yritysten sisäisiin ilmiöihin. Yksi merkittävä tutkimusalue on ollut työntekijöiden urakehitys yrityksissä. Tässä hankkeessa aihetta lähestytään uudella tavalla, käyttäen yhdistettyä työntekijä-työnantaja -paneeliaineistoa. Hanke jakautuu kolmeen aihealueeseen. Ensiksi, työntekijöiden urakehitykseen liittyvät tarkastelut laajennetaan käsittämään työntekijöiden siirtymisen yrityksestä toiseen. Tämä on merkittävä avoin tutkimusalue, johon vasta viime aikoina on alettu kiinnittää […]

Harsoja ja hallintoa – terveysarvoketjujen anatomiaa

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA julkaisee hankkeen Arvonluonti terveydenhuollossa loppuraportin Musiikkitalon Klubissa, Mannerheimintie 13 A, Helsinki, keskiviikkona 8.6.2016 kello 8:30 – 9:30. Aamupalaa on tarjolla jo klo 8:15. Loppuraportissa otetaan kantaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Voidaanko terveydenhuollossa syntyvää arvoa kohdentaa tuotantoketjuanalyysillä ja onko tällainen mittaaminen mielekästä? Missä taloudellinen arvo syntyy terveydenhuollossa ja kuka sen nappaa? Miten yksityisen ja […]

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut – Työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski

Tämä tutkimus perustuu työ- ja elinkeinoministeriön tarjouspyyntöön (TEM/687/13.01.01/2015) suorittaa Tutkimus korkeasti koulutettujen työttömyydestä ja työvoimapalveluista. Käsillä olevassa, suoritetun tutkimuksen pohjalta laaditussa raportissa pyritään kuvaamaan korkeasti koulutettujen työmarkkina-asemaa sekä tunnistamaan siinä vuosituhannen vaihteen jälkeen tapahtuneita yleisiä muutoksia ja mahdollisia merkittäviä käännekohtia. Erityistä huomiota kiinnitetään, aineistojen sallimissa rajoissa, työttömyyden esiintyvyyteen, toistuvuuteen ja kestoon sekä työvoimapalvelujen käyttöön ja […]

Alan valinta vaikuttaa eniten korkeasti koulutettujen työllistymiseen

Korkeasti koulutettujen työllisyys on edelleen hyvä. Mitä korkeampi koulutus on, sitä suurempi on työllisten osuus.

Tutkimus aktiivisesta työvoimapolitiikasta (ml. työpankkikokeilun arviointi) ja työttömyysturvasta ja niiden vaikutuksista työttömyyteen ja työllisyyteen [Valmistunut]

Tutkimus koostuu neljästä osasta. Ensimmäisen osan tavoitteena on koota keskeiset tulokset tutkimuksista, jotka arvioivat työttömyysturvaan ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan rakennettujen työllistymiskannusteiden vaikutuksia, sekä pohtia niiden perusteella annettavia yleisiä politiikkasuosituksia näiden kannusteiden rakenteiden parantamiseksi ja niiden implementoinnin tehostamiseksi. Toisessa vaiheessa selvitetään työpankkikokeilusta tähän asti saatuja kokemuksia. Kolmannessa osassa kartoitetaan työttömyysturvaan ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan tehtyjä muutoksia (erityisesti vuosituhannen […]

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut – työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski [Valmistunut]

Projekti perustui työ- ja elinkeinoministeriön tarjouspyyntöön suorittaa tutkimus korkeasti koulutettujen työttömyydestä ja työvoimapalveluista. Tutkimuksen pohjalta laaditussa raportissa pyritään kuvaamaan korkeasti koulutettujen työmarkkina-asemaa sekä tunnistamaan siinä vuosituhannen vaihteen jälkeen tapahtuneita yleisiä muutoksia ja mahdollisia merkittäviä käännekohtia. Erityistä huomiota kiinnitetään, aineistojen sallimissa rajoissa, työttömyyden esiintyvyyteen, toistuvuuteen ja kestoon sekä työvoimapalvelujen käyttöön ja merkitykseen tässä yhteydessä. Lisäksi työttömyyden […]

Ura- ja palkkadynamiikka yritysten sisällä ja niiden välillä [Valmistunut]

Taloustieteessä on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota yritysten sisäisiin ilmiöihin. Yksi merkittävä tutkimusalue on ollut työntekijöiden urakehitys yrityksissä. Tässä hankkeessa aihetta lähestytään uudella tavalla, käyttäen yhdistettyä työntekijä-työnantaja -paneeliaineistoa. Hanke jakautuu kolmeen aihealueeseen. Ensiksi, työntekijöiden urakehitykseen liittyvät tarkastelut laajennetaan käsittämään työntekijöiden siirtymisen yrityksestä toiseen. Tämä on merkittävä avoin tutkimusalue, johon vasta viime aikoina on alettu kiinnittää […]

Harsoja ja hallintoa – terveysarvoketjujen anatomiaa

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA julkaisee hankkeen Arvonluonti terveydenhuollossa loppuraportin Musiikkitalon Klubissa, Mannerheimintie 13 A, Helsinki, keskiviikkona 8.6.2016 kello 8:30 – 9:30. Aamupalaa on tarjolla jo klo 8:15. Loppuraportissa otetaan kantaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Voidaanko terveydenhuollossa syntyvää arvoa kohdentaa tuotantoketjuanalyysillä ja onko tällainen mittaaminen mielekästä? Missä taloudellinen arvo syntyy terveydenhuollossa ja kuka sen nappaa? Miten yksityisen ja […]

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut – Työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski

Tämä tutkimus perustuu työ- ja elinkeinoministeriön tarjouspyyntöön (TEM/687/13.01.01/2015) suorittaa Tutkimus korkeasti koulutettujen työttömyydestä ja työvoimapalveluista. Käsillä olevassa, suoritetun tutkimuksen pohjalta laaditussa raportissa pyritään kuvaamaan korkeasti koulutettujen työmarkkina-asemaa sekä tunnistamaan siinä vuosituhannen vaihteen jälkeen tapahtuneita yleisiä muutoksia ja mahdollisia merkittäviä käännekohtia. Erityistä huomiota kiinnitetään, aineistojen sallimissa rajoissa, työttömyyden esiintyvyyteen, toistuvuuteen ja kestoon sekä työvoimapalvelujen käyttöön ja […]

Alan valinta vaikuttaa eniten korkeasti koulutettujen työllistymiseen

Korkeasti koulutettujen työllisyys on edelleen hyvä. Mitä korkeampi koulutus on, sitä suurempi on työllisten osuus.

Tutkimus aktiivisesta työvoimapolitiikasta (ml. työpankkikokeilun arviointi) ja työttömyysturvasta ja niiden vaikutuksista työttömyyteen ja työllisyyteen [Valmistunut]

Tutkimus koostuu neljästä osasta. Ensimmäisen osan tavoitteena on koota keskeiset tulokset tutkimuksista, jotka arvioivat työttömyysturvaan ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan rakennettujen työllistymiskannusteiden vaikutuksia, sekä pohtia niiden perusteella annettavia yleisiä politiikkasuosituksia näiden kannusteiden rakenteiden parantamiseksi ja niiden implementoinnin tehostamiseksi. Toisessa vaiheessa selvitetään työpankkikokeilusta tähän asti saatuja kokemuksia. Kolmannessa osassa kartoitetaan työttömyysturvaan ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan tehtyjä muutoksia (erityisesti vuosituhannen […]

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut – työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski [Valmistunut]

Projekti perustui työ- ja elinkeinoministeriön tarjouspyyntöön suorittaa tutkimus korkeasti koulutettujen työttömyydestä ja työvoimapalveluista. Tutkimuksen pohjalta laaditussa raportissa pyritään kuvaamaan korkeasti koulutettujen työmarkkina-asemaa sekä tunnistamaan siinä vuosituhannen vaihteen jälkeen tapahtuneita yleisiä muutoksia ja mahdollisia merkittäviä käännekohtia. Erityistä huomiota kiinnitetään, aineistojen sallimissa rajoissa, työttömyyden esiintyvyyteen, toistuvuuteen ja kestoon sekä työvoimapalvelujen käyttöön ja merkitykseen tässä yhteydessä. Lisäksi työttömyyden […]