Estimating Production Functions of Multiproduct Firms

Abstract Despite the fact that multiproduct firms constitute a considerable share of firms and account for an even greater share of production, virtually all production function estimates are based on the assumption that firms are single-product producers. The single-product assumption is made due to lack of data on input allocation across the various product lines […]

Virtanen, Hanna

Sote-uudistuksen tavoitteet osin ristiriitaiset

Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksen kunnianhimoiset tavoitteet ovat keskenään osittain ristiriitaiset, samoin kuin niiden toteuttamiseksi toistaiseksi esitetyt keinot, todetaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen julkaisemassa tutkimuksessa ”Sote – enemmän, paremmin ja halvemmalla?”.

Sote – enemmän, paremmin ja halvemmalla?

Tämän tutkimuksen tavoitteena on analysoida sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteita ja keinoja eri näkökulmista. Lähtökohdaksi otettiin irtautuminen moneen kertaan muuttuneista yksityiskohdista. Tietoa on hankittu kansainvälisestä ja kotimaisesta tutkimuskirjallisuudesta, kansainvälisellä yhteistyöllä, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille tehdyllä laajalla kyselyllä ja kuntien lausuntoja analysoimalla. Tutkimus jakaantuu neljään itsenäiseen osaan. Toisessa luvussa pohditaan uudistuksen tavoitteita, rajoitteita ja keinoja makrotasolla […]

Suhdanne 2016:1

Sisällysluettelo: Talouspolitiikka s. 5 Talouspoliittinen tilanne EU:ssa ja Suomessa keväällä 2016 – Markku Kotilainen Arvio yhteiskuntasopimuksen taloudellisista vaikutuksista – Henri Keränen & Markku Lehmus Suhdannekatsaus s.19 Katsaus suhdannekehitykseen Kansainvälinen suhdannekehitys Kotimainen suhdannekehitys – Vienti – Investoinnit – Yksityinen kulutus – Julkinen talous – Tuotanto ja työllisyys – Tuonti ja maksutase – Hinnat ja kustannukset Artikkelit […]

Suomen BKT kasvaa vajaan prosentin tänä vuonna – vuosina 2017 ja 2018 kasvu vahvistuu

Euroalueen ja Yhdysvaltojen kasvu jatkuu viimevuotista vauhtia, vaikka epävarmuus on lisääntynyt. Kiinan kasvu hidastuu hallitusti.

Estimating Production Functions of Multiproduct Firms

Abstract Despite the fact that multiproduct firms constitute a considerable share of firms and account for an even greater share of production, virtually all production function estimates are based on the assumption that firms are single-product producers. The single-product assumption is made due to lack of data on input allocation across the various product lines […]

Virtanen, Hanna

Sote-uudistuksen tavoitteet osin ristiriitaiset

Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksen kunnianhimoiset tavoitteet ovat keskenään osittain ristiriitaiset, samoin kuin niiden toteuttamiseksi toistaiseksi esitetyt keinot, todetaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen julkaisemassa tutkimuksessa ”Sote – enemmän, paremmin ja halvemmalla?”.

Sote – enemmän, paremmin ja halvemmalla?

Tämän tutkimuksen tavoitteena on analysoida sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteita ja keinoja eri näkökulmista. Lähtökohdaksi otettiin irtautuminen moneen kertaan muuttuneista yksityiskohdista. Tietoa on hankittu kansainvälisestä ja kotimaisesta tutkimuskirjallisuudesta, kansainvälisellä yhteistyöllä, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille tehdyllä laajalla kyselyllä ja kuntien lausuntoja analysoimalla. Tutkimus jakaantuu neljään itsenäiseen osaan. Toisessa luvussa pohditaan uudistuksen tavoitteita, rajoitteita ja keinoja makrotasolla […]

Suhdanne 2016:1

Sisällysluettelo: Talouspolitiikka s. 5 Talouspoliittinen tilanne EU:ssa ja Suomessa keväällä 2016 – Markku Kotilainen Arvio yhteiskuntasopimuksen taloudellisista vaikutuksista – Henri Keränen & Markku Lehmus Suhdannekatsaus s.19 Katsaus suhdannekehitykseen Kansainvälinen suhdannekehitys Kotimainen suhdannekehitys – Vienti – Investoinnit – Yksityinen kulutus – Julkinen talous – Tuotanto ja työllisyys – Tuonti ja maksutase – Hinnat ja kustannukset Artikkelit […]

Suomen BKT kasvaa vajaan prosentin tänä vuonna – vuosina 2017 ja 2018 kasvu vahvistuu

Euroalueen ja Yhdysvaltojen kasvu jatkuu viimevuotista vauhtia, vaikka epävarmuus on lisääntynyt. Kiinan kasvu hidastuu hallitusti.