Four countries – four stories: how macroeconomic outcomes vary

Baltic Rim Economies 2015:4, p. 18-19

Esiselvitys yhteiskunnallisesta yrittämisestä – Katsaus yhteiskunnallisiin yrityksiin ja vaikuttavuusinvestoimiseen Suomessa

Tämän selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa määrällistä ja laadullista tietoa suomalaisesta yhteiskunnallisen yrittämisen kentästä. Hankkeessa toteutetun kyselyn perusteella Suomessa on arviolta reilut 19 000 yhteiskunnallista yritystä, jotka työllistävät noin 125 000 henkeä. Arviot moninkertaistavat aiemmat näkemykset yhteiskunnallisten yritysten merkityksestä työllistäjinä Suomessa.Tunnistautuneet yhteiskunnaliset yritykset luovat yhteiskunnallista arvoa osana ydintuotettaan tai -palveluaan ja toimivat pääosin sosiaali- ja […]

Biokinetic analysis of tissue boron (10B) concentrations of glioma patients treated with BNCT in Finland

Applied Radiation and Isotopes

Biokinetic analysis of tissue boron (10B) concentrations of glioma patients treated with BNCT in Finland

Applied Radiation and Isotopes

An economic model to assess the cost-benefit of BNCT

Applied Radiation and Isotopes (2015)

Biodistribution of boron after intravenous 4-dihydroxyborylphenylalanine-fructose (BPA-F) infusion in meningioma and schwannoma patients: A feasibility study for boron neutron capture therapy

Four countries – four stories: how macroeconomic outcomes vary

Baltic Rim Economies 2015:4, p. 18-19

Esiselvitys yhteiskunnallisesta yrittämisestä – Katsaus yhteiskunnallisiin yrityksiin ja vaikuttavuusinvestoimiseen Suomessa

Tämän selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa määrällistä ja laadullista tietoa suomalaisesta yhteiskunnallisen yrittämisen kentästä. Hankkeessa toteutetun kyselyn perusteella Suomessa on arviolta reilut 19 000 yhteiskunnallista yritystä, jotka työllistävät noin 125 000 henkeä. Arviot moninkertaistavat aiemmat näkemykset yhteiskunnallisten yritysten merkityksestä työllistäjinä Suomessa.Tunnistautuneet yhteiskunnaliset yritykset luovat yhteiskunnallista arvoa osana ydintuotettaan tai -palveluaan ja toimivat pääosin sosiaali- ja […]

Biokinetic analysis of tissue boron (10B) concentrations of glioma patients treated with BNCT in Finland

Applied Radiation and Isotopes

Biokinetic analysis of tissue boron (10B) concentrations of glioma patients treated with BNCT in Finland

Applied Radiation and Isotopes

An economic model to assess the cost-benefit of BNCT

Applied Radiation and Isotopes (2015)

Biodistribution of boron after intravenous 4-dihydroxyborylphenylalanine-fructose (BPA-F) infusion in meningioma and schwannoma patients: A feasibility study for boron neutron capture therapy