Joonas Tuhkurin pro gradu -tutkielma palkittiin

Helsingin yliopiston Valtiotieteellinen tiedekunta on palkinnut ETLAn tutkijan Joonas Tuhkurin pro gradu -tutkielman ”Big Data – Do Google Searches Predict Unemployment” parhaana kansantaloustieteen pro gradu -tutkielmana vuonna 2015.

Kotimainen valmistustoiminta voi olla hyvinkin kilpailukykyistä

Julkinen keskustelu on kuopannut suomalaista teollista tuotantoa jo toistakymmentä vuotta. Suomessa toimii kuitenkin kasapäin firmoja, jotka pitävät kotimaista valmistusta ainoana järkevänä vaihtoehtona.

Maarajoitusten taloudelliset vaikutukset suomalaisissa yrityksissä ja kotitalouksissa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2015/19 Geoblokkaus tarkoittaa myyjän maantieteellisin perustein tai käyttäjän kotimaan perusteella asettamia rajoitteita Internetin kautta myytävien tuotteiden ja palveluiden saatavuudessa ja hinnassa. Tarkastelemme tässä raportissa seuraavan kolmen geoblokkaus -käytännön kieltämisen vaikutuksia: i) Digitaalisten palveluiden siirrettävyyttä ja saatavuutta rajoitetaan yli maarajojen. Käytännössä maasta toiseen matkustavalla tai muuttavalla kuluttajalla ei ole oikeutta käyttää […]

Longevity Risk and Taxation of Public Pensions

We study transitions from EET tax regime to TEE regime in a defined-benefit pension scheme with a numerical overlapping generations model, using stochastic mortality projections as inputs. In a traditional pension scheme with no automatic longevity rules, such as a link between life expectancy and pensions or retirement age, the tax regime shift can be […]

Longevity Risk and Taxation of Public Pensions

We study transitions from EET tax regime to TEE regime in a defined-benefit pension scheme with a numerical overlapping generations model, using stochastic mortality projections as inputs. In a traditional pension scheme with no automatic longevity rules, such as a link between life expectancy and pensions or retirement age, the tax regime shift can be […]

Hallituksen esityksestä kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista

Lausunto koskee hallituksen esitystä kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävästä neljästä lainsäädäntöhankkeesta. Samaan kokonaisuuteen kuuluu myöhemmin annettava esitys yksityisten työnantajien sosiaaliturvamaksun alentamisesta 1,72 prosenttiyksiköllä. Toimilla tähdätään kustannuskilpailukyvyn parantamiseen yksikkötyökustannuksilla mitaten yhteensä 5 prosentilla. ETLA toteaa, että: Kustannuskilpailukyvyn parantaminen on välttämätön osa Suomen talouden saamiseksi uudelleen kasvu-uralle ja työttömyyden vähentämiseksi kestävällä tavalla sekä julkisen talouden tasapainon vahvistamiseksi. Tavoiteltu kilpailukyvyn […]

Joonas Tuhkurin pro gradu -tutkielma palkittiin

Helsingin yliopiston Valtiotieteellinen tiedekunta on palkinnut ETLAn tutkijan Joonas Tuhkurin pro gradu -tutkielman ”Big Data – Do Google Searches Predict Unemployment” parhaana kansantaloustieteen pro gradu -tutkielmana vuonna 2015.

Kotimainen valmistustoiminta voi olla hyvinkin kilpailukykyistä

Julkinen keskustelu on kuopannut suomalaista teollista tuotantoa jo toistakymmentä vuotta. Suomessa toimii kuitenkin kasapäin firmoja, jotka pitävät kotimaista valmistusta ainoana järkevänä vaihtoehtona.

Maarajoitusten taloudelliset vaikutukset suomalaisissa yrityksissä ja kotitalouksissa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2015/19 Geoblokkaus tarkoittaa myyjän maantieteellisin perustein tai käyttäjän kotimaan perusteella asettamia rajoitteita Internetin kautta myytävien tuotteiden ja palveluiden saatavuudessa ja hinnassa. Tarkastelemme tässä raportissa seuraavan kolmen geoblokkaus -käytännön kieltämisen vaikutuksia: i) Digitaalisten palveluiden siirrettävyyttä ja saatavuutta rajoitetaan yli maarajojen. Käytännössä maasta toiseen matkustavalla tai muuttavalla kuluttajalla ei ole oikeutta käyttää […]

Longevity Risk and Taxation of Public Pensions

We study transitions from EET tax regime to TEE regime in a defined-benefit pension scheme with a numerical overlapping generations model, using stochastic mortality projections as inputs. In a traditional pension scheme with no automatic longevity rules, such as a link between life expectancy and pensions or retirement age, the tax regime shift can be […]

Longevity Risk and Taxation of Public Pensions

We study transitions from EET tax regime to TEE regime in a defined-benefit pension scheme with a numerical overlapping generations model, using stochastic mortality projections as inputs. In a traditional pension scheme with no automatic longevity rules, such as a link between life expectancy and pensions or retirement age, the tax regime shift can be […]

Hallituksen esityksestä kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista

Lausunto koskee hallituksen esitystä kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävästä neljästä lainsäädäntöhankkeesta. Samaan kokonaisuuteen kuuluu myöhemmin annettava esitys yksityisten työnantajien sosiaaliturvamaksun alentamisesta 1,72 prosenttiyksiköllä. Toimilla tähdätään kustannuskilpailukyvyn parantamiseen yksikkötyökustannuksilla mitaten yhteensä 5 prosentilla. ETLA toteaa, että: Kustannuskilpailukyvyn parantaminen on välttämätön osa Suomen talouden saamiseksi uudelleen kasvu-uralle ja työttömyyden vähentämiseksi kestävällä tavalla sekä julkisen talouden tasapainon vahvistamiseksi. Tavoiteltu kilpailukyvyn […]