Mikä heikentää kuluttajien ja teollisuuden luottamusta?

Ylen talousuutiset haastatteli 27.8. Markku Kotilaista syistä, jotka ovat vaikuttaneet kuluttajien ja teollisuuden luottamuksen heikkenemiseen. Katso haastattelu Yle Areenasta. Jakso alkaa kohdasta 10’22”.

Suomella on heikko kustannuskilpailukyky

ETLA julkisti tiistaina 26.8. kaksi kilpailukykyä käsittelevää kirjaa. Katso Vesa Vihriälän ja Mika Malirannan aiheeseen liittyvät haastattelut YLEn talousuutisissa. Talousuutiset alkavat kohdasta 8’45”.

Heikentynyt kustannuskilpailukyky jarruttaa rakenteellisten vahvuuksien hyödyntämistä

Suomella on useita rakenteellisia vahvuuksia, jotka antavat hyvät edellytykset talouden kasvulle ja hyvinvoinnin lisäykselle. Kustannuskilpailukyvyn heikkous on kuitenkin estänyt tämän potentiaalin hyödyntämistä viime vuosina.

Kustannuskilpailukyky kasvumenestyksen ehtona: Mittausta, osatekijöitä ja tulkintaa

Kilpailukyvystä on käyty paljon keskustelua, joka on ollut paikoin luonteeltaan kiivasta ja sisällöltään monimuotoista. Kirja pyrkii jäsentämään tätä keskustelua. Kirjassa kerrotaan, millaisia kysymyksiä kilpailukykymittareilla pyritään selvittämään ja esitellään kirjallisuudessa käytettyjä mittareita. Kirjan empiirisessä osiossa keskitytään Suomen kustannuskilpailukyvyn arviointiin. Tulokset kertovat, että kilpailukyky alkoi vajota jo 2000-luvun alkupuolella ja tällä hetkellä tilanne on huono.

Kilpailukyky à la IMD ja WEF

Institute for Management Development (IMD) ja World Economic Forum (WEF) ovat maailman johtavat kilpailukykyauktoriteetit. Hyvä sijoitus IMD:n tai WEF:n kilpailukykyvertailuissa ei tämän tutkimuksen tulosten perusteella ennakoi maan talouden hyvää kehitystä, pikemminkin päinvastoin. Tulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että sijoituksen muutos voi ennakoida tulevaa: jos sijoitus on selvästi kohentunut edellisinä vuosina, maan kehitys saattaa olla myötätuulessa […]

Kestävyysanalyyseissä tarvittavien ehdollisten odotusarvojen laskenta epäparametrisillä menetelmillä

Pienintä neliövirhettä vastaavat optimaaliset ennusteet ovat odotusarvoja. Kun stokastisia demografisia malleja käytetään makroekonomisissa kestävyystarkasteluissa, on tärkeää voida käsitellä sellaisia tilanteita, joissa päätöksentekijät muuttavat käytöstään uuden informaation tullessa tietoon. Käytännössä tämä tarkoittaa päivittyvien ennusteiden laskentaa. Kirjoituksessa käsitellään lähestymistapoja, joita voidaan R-ympäristössä käyttää tarvittavien ehdollisten odotusarvojen laskennassa.

Mikä heikentää kuluttajien ja teollisuuden luottamusta?

Ylen talousuutiset haastatteli 27.8. Markku Kotilaista syistä, jotka ovat vaikuttaneet kuluttajien ja teollisuuden luottamuksen heikkenemiseen. Katso haastattelu Yle Areenasta. Jakso alkaa kohdasta 10’22”.

Suomella on heikko kustannuskilpailukyky

ETLA julkisti tiistaina 26.8. kaksi kilpailukykyä käsittelevää kirjaa. Katso Vesa Vihriälän ja Mika Malirannan aiheeseen liittyvät haastattelut YLEn talousuutisissa. Talousuutiset alkavat kohdasta 8’45”.

Heikentynyt kustannuskilpailukyky jarruttaa rakenteellisten vahvuuksien hyödyntämistä

Suomella on useita rakenteellisia vahvuuksia, jotka antavat hyvät edellytykset talouden kasvulle ja hyvinvoinnin lisäykselle. Kustannuskilpailukyvyn heikkous on kuitenkin estänyt tämän potentiaalin hyödyntämistä viime vuosina.

Kustannuskilpailukyky kasvumenestyksen ehtona: Mittausta, osatekijöitä ja tulkintaa

Kilpailukyvystä on käyty paljon keskustelua, joka on ollut paikoin luonteeltaan kiivasta ja sisällöltään monimuotoista. Kirja pyrkii jäsentämään tätä keskustelua. Kirjassa kerrotaan, millaisia kysymyksiä kilpailukykymittareilla pyritään selvittämään ja esitellään kirjallisuudessa käytettyjä mittareita. Kirjan empiirisessä osiossa keskitytään Suomen kustannuskilpailukyvyn arviointiin. Tulokset kertovat, että kilpailukyky alkoi vajota jo 2000-luvun alkupuolella ja tällä hetkellä tilanne on huono.

Kilpailukyky à la IMD ja WEF

Institute for Management Development (IMD) ja World Economic Forum (WEF) ovat maailman johtavat kilpailukykyauktoriteetit. Hyvä sijoitus IMD:n tai WEF:n kilpailukykyvertailuissa ei tämän tutkimuksen tulosten perusteella ennakoi maan talouden hyvää kehitystä, pikemminkin päinvastoin. Tulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että sijoituksen muutos voi ennakoida tulevaa: jos sijoitus on selvästi kohentunut edellisinä vuosina, maan kehitys saattaa olla myötätuulessa […]

Kestävyysanalyyseissä tarvittavien ehdollisten odotusarvojen laskenta epäparametrisillä menetelmillä

Pienintä neliövirhettä vastaavat optimaaliset ennusteet ovat odotusarvoja. Kun stokastisia demografisia malleja käytetään makroekonomisissa kestävyystarkasteluissa, on tärkeää voida käsitellä sellaisia tilanteita, joissa päätöksentekijät muuttavat käytöstään uuden informaation tullessa tietoon. Käytännössä tämä tarkoittaa päivittyvien ennusteiden laskentaa. Kirjoituksessa käsitellään lähestymistapoja, joita voidaan R-ympäristössä käyttää tarvittavien ehdollisten odotusarvojen laskennassa.