Pohjoismaiden avoimuus, erikoistuminen ja shokkiherkkyys

Tässä tutkimuksessa  tarkastellaan  Pohjoismaiden  alttiutta ulkoisille taloudellisille shokeille. Arvioimme vakiintunutta  käsitystä, että Pohjoismaat ovat pieniä ulkomaankaupasta riippuvaisia avotalouksia, jotka ovat erikoistuneet vain harvoihin toimialoihin. Tämän seurauksena ne ovat hyvin riippuvaisia avoimen sektorinsa kilpailukyvystä ja alttiita ulkoisille shokeille. Analyysissa käytetään laajaa tilastomateriaalia ulkomaankaupan avoimuudesta, erikoistumisesta ja herkkyydestä. Tulosten mukaan Pohjoismaat ovat avoi ia talouksia, joskaan eivät […]

Euroalueen taantuma on ohi – Suomen BKT kasvaa tänä vuonna 0.7 prosenttia

Euroalueen taantuma on päättynyt, mutta kasvu on yhä hidasta. Suomen kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 0.7 prosenttia ja ensi vuonna 2 prosenttia.

RSS-syöte tilattavissa ETLAn sivuilta

ETLAn verkkosivuilta on nyt mahdollista tilata RSS-syöte. Syötteen voi tilata joko kaikesta sivuille tulevasta aineistosta tai vain tietystä kategoriasta (julkaisut, tapahtumat, uutiset, kolumnit). Tilauslinkki tai -linkit ovat sivun alapalkissa. Niillä sivuilla, joilla julkaistavan aineiston RSS-syöte on mahdollista tilata erikseen, linkkejä on kaksi.

Innovointi, luova tuho ja tuottavuus

Teknologisen eturintaman maana Suomen taloudellinen menestys riippuu olennaisesti kahdesta tekijästä: 1) kuinka paljon maassa tehdään radikaaleja innovaatioita ja 2) kuinka nopeasti tuotannontekijät siirtyvät innovaatiotoiminnassa onnistuneiden yritysten käyttöön. Menestystä voidaan edesauttaa huolehtimalla riskinoton kannustimista, rahoitusmarkkinoiden tehokkuudesta ja työmarkkinoiden joustavuudesta. Samalla on hyväksyttävä, että innovaatioiden luomat uudet, aikaisempaa tuottavammat työpaikat tuhoavat vanhoja työpaikkoja. Kysymys on niin kutsusta […]

Kansantaloustieteilijä ei perusta pörssikursseista

Yle Keski-Suomi haastatteli Mika Malirantaa, joka ETLAn tutkimusjohtajan tehtävien lisäksi hoitaa osa-aikaista professuuria Jyväskylän kauppakorkeakoulussa. Kuuntele haastattelu Yle Areenasta.

Kilpailukykyongelma, tuottavuus ja palkat

On melko suuri yksimielisyys siitä, että taloutemme kyky menestyä vientimarkkinoilla ei ole kovin hyvällä tolalla. Suomi on menettänyt ripeään tahtiin vientimarkkinaosuuksia. Tämä kehitys alkoi itse asiassa jo 2000-luvun alkupuolella (Maliranta ja Vihriälä 2013). Ongelman ydin paljastuu, kun Suomen kansantalouden kilpailukyvyn kehitystä tarkastellaan niin sanotuilla reaalisilla yksikkötyökustannuksilla. Reaaliset yksikkötyökustannukset ottavat huomioon työn tuottavuuden ja työvoimakustannusten kasvun […]

Pohjoismaiden avoimuus, erikoistuminen ja shokkiherkkyys

Tässä tutkimuksessa  tarkastellaan  Pohjoismaiden  alttiutta ulkoisille taloudellisille shokeille. Arvioimme vakiintunutta  käsitystä, että Pohjoismaat ovat pieniä ulkomaankaupasta riippuvaisia avotalouksia, jotka ovat erikoistuneet vain harvoihin toimialoihin. Tämän seurauksena ne ovat hyvin riippuvaisia avoimen sektorinsa kilpailukyvystä ja alttiita ulkoisille shokeille. Analyysissa käytetään laajaa tilastomateriaalia ulkomaankaupan avoimuudesta, erikoistumisesta ja herkkyydestä. Tulosten mukaan Pohjoismaat ovat avoi ia talouksia, joskaan eivät […]

Euroalueen taantuma on ohi – Suomen BKT kasvaa tänä vuonna 0.7 prosenttia

Euroalueen taantuma on päättynyt, mutta kasvu on yhä hidasta. Suomen kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 0.7 prosenttia ja ensi vuonna 2 prosenttia.

RSS-syöte tilattavissa ETLAn sivuilta

ETLAn verkkosivuilta on nyt mahdollista tilata RSS-syöte. Syötteen voi tilata joko kaikesta sivuille tulevasta aineistosta tai vain tietystä kategoriasta (julkaisut, tapahtumat, uutiset, kolumnit). Tilauslinkki tai -linkit ovat sivun alapalkissa. Niillä sivuilla, joilla julkaistavan aineiston RSS-syöte on mahdollista tilata erikseen, linkkejä on kaksi.

Innovointi, luova tuho ja tuottavuus

Teknologisen eturintaman maana Suomen taloudellinen menestys riippuu olennaisesti kahdesta tekijästä: 1) kuinka paljon maassa tehdään radikaaleja innovaatioita ja 2) kuinka nopeasti tuotannontekijät siirtyvät innovaatiotoiminnassa onnistuneiden yritysten käyttöön. Menestystä voidaan edesauttaa huolehtimalla riskinoton kannustimista, rahoitusmarkkinoiden tehokkuudesta ja työmarkkinoiden joustavuudesta. Samalla on hyväksyttävä, että innovaatioiden luomat uudet, aikaisempaa tuottavammat työpaikat tuhoavat vanhoja työpaikkoja. Kysymys on niin kutsusta […]

Kansantaloustieteilijä ei perusta pörssikursseista

Yle Keski-Suomi haastatteli Mika Malirantaa, joka ETLAn tutkimusjohtajan tehtävien lisäksi hoitaa osa-aikaista professuuria Jyväskylän kauppakorkeakoulussa. Kuuntele haastattelu Yle Areenasta.

Kilpailukykyongelma, tuottavuus ja palkat

On melko suuri yksimielisyys siitä, että taloutemme kyky menestyä vientimarkkinoilla ei ole kovin hyvällä tolalla. Suomi on menettänyt ripeään tahtiin vientimarkkinaosuuksia. Tämä kehitys alkoi itse asiassa jo 2000-luvun alkupuolella (Maliranta ja Vihriälä 2013). Ongelman ydin paljastuu, kun Suomen kansantalouden kilpailukyvyn kehitystä tarkastellaan niin sanotuilla reaalisilla yksikkötyökustannuksilla. Reaaliset yksikkötyökustannukset ottavat huomioon työn tuottavuuden ja työvoimakustannusten kasvun […]