Tehtävärakenteen muutoksen seurauksista niukasti tietoa

Työtehtävien rakenne on muuttumassa nopeaa vauhtia. Korkeapalkkaiset tehtävät lisääntyvät, mutta nyt toisin kuin aiemmin, keskipalkkaisten työtehtävien kustannuksella. Muutosten vaikutuksista työmarkkinoiden toimintaan on valitettavan vähän tutkittua tietoa. Muutoksen merkit alkoivat näkyä jo 1990-luvulla riippumatta siitä, katsotaanko ammatteja vai yksityiskohtaisia tehtäviä. Kehitys alkoi loogisesti. Osaavan työvoiman kysyntä kasvoi samalla kun väestön koulutustaso koheni. Tämä tapahtui heikosti koulutettujen […]

Industry restructuring in the ICT sector – What does labor mobility tell us about skill relatedness and knowledge spillovers?

Vesa Vihriälän kommentti Kreikan lainaehtojen helpottamisesta

Toimitusjohtaja Vesa Vihriälä arvioi, että Kreikan lainaehtojen helpottaminen on poliittisesti helpompi päätös kuin uuden lainapaketin myöntäminen. Se on siksi todennäköisempi vaihtoehto.

Konsensuksen kuolema? – Perinteinen kolmikanta ei enää toimi, miksi ja mitä tilalle?

Suomen konsensuspolitiikka ei toimi. Laajapohjaisten enemmistöhallitusten kyky tehdä päätöksiä ei ole ollut kovin hyvä. Tulopoliittisia kokonaisratkaisuja ei ole saatu aikaiseksi entiseen malliin. Palkkaratkaisut ovat olleet huonoja kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta. Työmarkkinajärjestöjen myötävaikutukseen ripustetut uudistukset ovat edenneet tahmeasti. Eläkejärjestelmän muokkaaminen muuttuviin olosuhteisiin on ollut hidasta. Kolmikannan päätöksenteko ei automaattisesti painota yhteiskunnan kokonaisetua vaan voi johtaa osaoptimointiin. […]

Implications of Value Creation and Capture in Global Value Chains – Lessons from 39 Grassroots Cases

Tässä raportissa tutkitaan globaalien arvoverkostojen toimintaa ja arvonlisän globaalia muodostumista tuotetasolla. Tulokset osoittavat, että erityisesti kulutustavaroissa aineeton omaisuus ja palvelutoiminnot luovat yhä suuremman osan tuotteiden arvosta. Brändi, tuotemerkit, patentit ja muu aineeton omaisuus sekä jakelukanavat ovat oleellisessa roolissa arvonlisän synnyttämisessä. Toinen keskeinen tulos koskee siirtohintojen merkitystä. Kun yhä useammat yritykset toimivat kansainvälisesti, arvonlisän maantieteellisen jakaumaan […]

The Future of Internet Era Organizations – The Concept of Chief Complementary Officer

Tehtävärakenteen muutoksen seurauksista niukasti tietoa

Työtehtävien rakenne on muuttumassa nopeaa vauhtia. Korkeapalkkaiset tehtävät lisääntyvät, mutta nyt toisin kuin aiemmin, keskipalkkaisten työtehtävien kustannuksella. Muutosten vaikutuksista työmarkkinoiden toimintaan on valitettavan vähän tutkittua tietoa. Muutoksen merkit alkoivat näkyä jo 1990-luvulla riippumatta siitä, katsotaanko ammatteja vai yksityiskohtaisia tehtäviä. Kehitys alkoi loogisesti. Osaavan työvoiman kysyntä kasvoi samalla kun väestön koulutustaso koheni. Tämä tapahtui heikosti koulutettujen […]

Industry restructuring in the ICT sector – What does labor mobility tell us about skill relatedness and knowledge spillovers?

Vesa Vihriälän kommentti Kreikan lainaehtojen helpottamisesta

Toimitusjohtaja Vesa Vihriälä arvioi, että Kreikan lainaehtojen helpottaminen on poliittisesti helpompi päätös kuin uuden lainapaketin myöntäminen. Se on siksi todennäköisempi vaihtoehto.

Konsensuksen kuolema? – Perinteinen kolmikanta ei enää toimi, miksi ja mitä tilalle?

Suomen konsensuspolitiikka ei toimi. Laajapohjaisten enemmistöhallitusten kyky tehdä päätöksiä ei ole ollut kovin hyvä. Tulopoliittisia kokonaisratkaisuja ei ole saatu aikaiseksi entiseen malliin. Palkkaratkaisut ovat olleet huonoja kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta. Työmarkkinajärjestöjen myötävaikutukseen ripustetut uudistukset ovat edenneet tahmeasti. Eläkejärjestelmän muokkaaminen muuttuviin olosuhteisiin on ollut hidasta. Kolmikannan päätöksenteko ei automaattisesti painota yhteiskunnan kokonaisetua vaan voi johtaa osaoptimointiin. […]

Implications of Value Creation and Capture in Global Value Chains – Lessons from 39 Grassroots Cases

Tässä raportissa tutkitaan globaalien arvoverkostojen toimintaa ja arvonlisän globaalia muodostumista tuotetasolla. Tulokset osoittavat, että erityisesti kulutustavaroissa aineeton omaisuus ja palvelutoiminnot luovat yhä suuremman osan tuotteiden arvosta. Brändi, tuotemerkit, patentit ja muu aineeton omaisuus sekä jakelukanavat ovat oleellisessa roolissa arvonlisän synnyttämisessä. Toinen keskeinen tulos koskee siirtohintojen merkitystä. Kun yhä useammat yritykset toimivat kansainvälisesti, arvonlisän maantieteellisen jakaumaan […]

The Future of Internet Era Organizations – The Concept of Chief Complementary Officer