Saksan työmarkkinamallin kielteisiä vaikutuksia on liioiteltu

Saksalainen työmarkkinamalli herättää kiinnostusta myös Suomessa, koska työttömyys on laskenut Saksassa huomattavasti vuoden 2005 jälkeen. (Katso esimerkiksi Kansan Uutiset, Demari, Helsingin Sanomat ja Talouselämä). Saksa on onnistunut työllistämään talouskriisin aikanakin. Viime vuonna harmonisoitu työttömyysaste oli 5.5 %, kun euroalueen keskiarvo oli 11.4 %. Suomessa on pitkälti keskusteltu niin sanotuista Hartz-reformeista ja niiden vaikutuksista. Usein Saksan […]

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Suomen työeläkejärjestelmän sopeutumista hyvin hitaan taloudellisen kasvun oloihin. Tulosten mukaan pysyvä palkkasumman kasvun vaimeneminen nostaisi maksutasoa nykysäännöin vain vähän pitkällä aikavälillä, koska myös eläkkeet on suurelta osin sidottu ansioihin. Jos kuitenkin myös eläkerahastojen tuotto alenisi samassa yhteydessä pysyvästi, niin maksut nousisivat merkittävästi. Tästä aiheutuisi kilpailukyky- ja työllisyysongelmia. Lisäksi tulevien sukupolvien asema heikkenisi […]

Convergence, income distribution, and the economic crisis in Europe

Tässä tutkimuksessa analysoidaan sigma-konvergenssia (keskihajonta jaettuna keskiarvolla) Euroopan unionissa käyttämällä sekä henkeä että tehtyä työtuntia kohti laskettua ostovoimakorjattua bruttokansantuotetta. Yhdistämme konvergenssikehityksen Gini-kertoimella laskettuun tuloerokehitykseen. Lyhyitä taukoja lukuun ottamatta EU-maiden henkeä kohti lasketut bruttokansantuotteet ovat vuoden 1960 jälkeen konvergoituneet. Suuri taantuma oli huomattava häiriö tälle kehitykselle, ja EU15-alueen konvergenssi on kärsinyt pahasti. Pahiten ovat kärsineet Espanja, […]

Työn tuottavuuden kasvun pysyvä hidastuminen olisi ongelmallista työeläkejärjestelmälle

Jos työn tuottavuuden kasvu hidastuisi pysyvästi, työeläkemaksuja olisi pakko nostaa, koska maksujen perusteena oleva palkkasumma ja eläkerahastojen tuotto kasvaisivat hitaammin kuin eläkemenot. Tämän seurauksena työikäisten suhteellinen elintaso heikkenisi eläkeläisiin verrattuna, ilmenee ETLAn tutkijoiden Tarmo Valkosen ja Jukka Lassilan tutkimuksesta Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen.

Tracking offshoring and outsourcing strategies in global supply chains

in The Offshoring Challenge: Strategic Design and Innovation for Tomorrow’s Organization ( Eds.:  Pedersen, T.; Bals, L.; Ørberg Jensen, P.D.; Larsen, M.M. )  Chapter 4, Springer Publishing in the Production and Process Engineering Series Ei saatavissa ETLAsta

Velkakierre voidaan katkaista

Talouselämä 1/2013, s. 41-43 Ei saatavissa ETLAsta

Saksan työmarkkinamallin kielteisiä vaikutuksia on liioiteltu

Saksalainen työmarkkinamalli herättää kiinnostusta myös Suomessa, koska työttömyys on laskenut Saksassa huomattavasti vuoden 2005 jälkeen. (Katso esimerkiksi Kansan Uutiset, Demari, Helsingin Sanomat ja Talouselämä). Saksa on onnistunut työllistämään talouskriisin aikanakin. Viime vuonna harmonisoitu työttömyysaste oli 5.5 %, kun euroalueen keskiarvo oli 11.4 %. Suomessa on pitkälti keskusteltu niin sanotuista Hartz-reformeista ja niiden vaikutuksista. Usein Saksan […]

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Suomen työeläkejärjestelmän sopeutumista hyvin hitaan taloudellisen kasvun oloihin. Tulosten mukaan pysyvä palkkasumman kasvun vaimeneminen nostaisi maksutasoa nykysäännöin vain vähän pitkällä aikavälillä, koska myös eläkkeet on suurelta osin sidottu ansioihin. Jos kuitenkin myös eläkerahastojen tuotto alenisi samassa yhteydessä pysyvästi, niin maksut nousisivat merkittävästi. Tästä aiheutuisi kilpailukyky- ja työllisyysongelmia. Lisäksi tulevien sukupolvien asema heikkenisi […]

Convergence, income distribution, and the economic crisis in Europe

Tässä tutkimuksessa analysoidaan sigma-konvergenssia (keskihajonta jaettuna keskiarvolla) Euroopan unionissa käyttämällä sekä henkeä että tehtyä työtuntia kohti laskettua ostovoimakorjattua bruttokansantuotetta. Yhdistämme konvergenssikehityksen Gini-kertoimella laskettuun tuloerokehitykseen. Lyhyitä taukoja lukuun ottamatta EU-maiden henkeä kohti lasketut bruttokansantuotteet ovat vuoden 1960 jälkeen konvergoituneet. Suuri taantuma oli huomattava häiriö tälle kehitykselle, ja EU15-alueen konvergenssi on kärsinyt pahasti. Pahiten ovat kärsineet Espanja, […]

Työn tuottavuuden kasvun pysyvä hidastuminen olisi ongelmallista työeläkejärjestelmälle

Jos työn tuottavuuden kasvu hidastuisi pysyvästi, työeläkemaksuja olisi pakko nostaa, koska maksujen perusteena oleva palkkasumma ja eläkerahastojen tuotto kasvaisivat hitaammin kuin eläkemenot. Tämän seurauksena työikäisten suhteellinen elintaso heikkenisi eläkeläisiin verrattuna, ilmenee ETLAn tutkijoiden Tarmo Valkosen ja Jukka Lassilan tutkimuksesta Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen.

Tracking offshoring and outsourcing strategies in global supply chains

in The Offshoring Challenge: Strategic Design and Innovation for Tomorrow’s Organization ( Eds.:  Pedersen, T.; Bals, L.; Ørberg Jensen, P.D.; Larsen, M.M. )  Chapter 4, Springer Publishing in the Production and Process Engineering Series Ei saatavissa ETLAsta

Velkakierre voidaan katkaista

Talouselämä 1/2013, s. 41-43 Ei saatavissa ETLAsta