Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut

Tiivistelmä: Kunnan päätös tuottaa jokin palvelu itse tai ostaa se yksityiseltä tuottajalta vaikuttaa työeläkkeiden rahoitukseen. Selvityksessä tarkastellaan niitä ulkoistamispäätösten vaikutuksia, jotka ovat seurauksia eläkejärjestelmien erillisyydestä. Kunnan ulkoistaessa palvelujaan työnantajan ja työntekijän eläkemaksut menevät yksityisalojen eläkejärjestelmään kunnallisen eläkejärjestelmän sijasta. Tämä heikentää kunnallisen järjestelmän palkkaperusteista rahoituspohjaa. Vakuutettujen määrän muutosten vaikutus eläkejärjestelmille ei kuitenkaan riipu siitä, mistä syystä […]

Uhkaako ulkoistaminen kuntaeläkkeiden rahoitusta?

Kunnan ulkoistaessa palvelujaan työnantajan ja työntekijän eläkemaksut menevät kunnallisen eläkejärjestelmän sijasta yksityisalojen eläkejärjestelmään. Tämä heikentää kunnallisen järjestelmän (KuEL) rahoituspohjaa. Vastaavasti yksityisalojen eläkejärjestelmän (TyEL) rahoituspohja vahvistuu.

Network! Network! Network! How global technology start-ups access modern business ecosystems

to connect to critical stakeholders and, thereby, to integrate into foreign business ecosystems. Reverting to explorative, inductive methodology, the study contributes to the existing body of knowledge by approaching networking from a rare angle; networking as practice. The study examines (i) the precepts and principles that direct the start-ups’ networking efforts, (ii) the practices they […]

Mysteeri avautuu

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA julkaisee torstaina 14.2.klo 9.00-10.30 Musiikkitalon Black box -salissa, Mannerheimintie 13a, Helsinki, kirjan ”Mysteeri avautuu: Suomi globaaleissa arvoverkostoissa”. Aamupalaa on tarjolla klo 8:30 alkaen. Kirja on julkaisuvapaa klo 12:00. Kirjahanketta on tukenut Tekes. Kirjassa todetaan, että tuotteiden arvo syntyy pääosin muissa toiminnoissa ja työtehtävissä kuin mitä yleensä luullaan. Esiin nousee myös konsernien sisäisessä […]

Julkisen talouden rahoituksellinen kestävyys

Tutkimuksessa arvioidaan Suomen julkisen talouden rahoituksellista kestävyyttä. Väestön ikääntyessä eläkemenot ja julkiset terveys- ja hoivamenot kasvavat ja koulutusmenot pienenevät, jos menot henkeä kohti kehittyvät nykyisten sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Kestävyyslaskelmiemme mukaan nykyinen verotaso ei riitä näiden menojen rahoittamiseen. Perusvaihtoehdossa oletamme, että finanssikriisi ei enää pahene ja että kriisin jälkeen tuottavuus palaa aiemmalle kasvu-uralleen. Suomen julkinen […]

ETLA:n arvio: Julkisen talouden kestävyysvaje on 1 – 2,5 %

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA arvioi uudessa raportissaan Suomen julkisen talouden kestävyysvajeen olevan 1 – 2,5 % BKT:sta. Alempaan arvoon päädytään, jos oletetaan, että talous toipuu pitkittyneen taantuman jälkeen nopeasti ennalleen. Korkeampi luku kuvaa kestävyysvajetta tilanteessa, jossa kriisi pitkittyy ja pahenee, ja talouden kasvu jää pysyvästi aiempaa matalammaksi. Väestöennusteisiin ja sijoitustuottoihin liittyvän epävarmuuden vuoksi korkeampienkin lukujen todennäköisyys […]

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut

Tiivistelmä: Kunnan päätös tuottaa jokin palvelu itse tai ostaa se yksityiseltä tuottajalta vaikuttaa työeläkkeiden rahoitukseen. Selvityksessä tarkastellaan niitä ulkoistamispäätösten vaikutuksia, jotka ovat seurauksia eläkejärjestelmien erillisyydestä. Kunnan ulkoistaessa palvelujaan työnantajan ja työntekijän eläkemaksut menevät yksityisalojen eläkejärjestelmään kunnallisen eläkejärjestelmän sijasta. Tämä heikentää kunnallisen järjestelmän palkkaperusteista rahoituspohjaa. Vakuutettujen määrän muutosten vaikutus eläkejärjestelmille ei kuitenkaan riipu siitä, mistä syystä […]

Uhkaako ulkoistaminen kuntaeläkkeiden rahoitusta?

Kunnan ulkoistaessa palvelujaan työnantajan ja työntekijän eläkemaksut menevät kunnallisen eläkejärjestelmän sijasta yksityisalojen eläkejärjestelmään. Tämä heikentää kunnallisen järjestelmän (KuEL) rahoituspohjaa. Vastaavasti yksityisalojen eläkejärjestelmän (TyEL) rahoituspohja vahvistuu.

Network! Network! Network! How global technology start-ups access modern business ecosystems

to connect to critical stakeholders and, thereby, to integrate into foreign business ecosystems. Reverting to explorative, inductive methodology, the study contributes to the existing body of knowledge by approaching networking from a rare angle; networking as practice. The study examines (i) the precepts and principles that direct the start-ups’ networking efforts, (ii) the practices they […]

Mysteeri avautuu

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA julkaisee torstaina 14.2.klo 9.00-10.30 Musiikkitalon Black box -salissa, Mannerheimintie 13a, Helsinki, kirjan ”Mysteeri avautuu: Suomi globaaleissa arvoverkostoissa”. Aamupalaa on tarjolla klo 8:30 alkaen. Kirja on julkaisuvapaa klo 12:00. Kirjahanketta on tukenut Tekes. Kirjassa todetaan, että tuotteiden arvo syntyy pääosin muissa toiminnoissa ja työtehtävissä kuin mitä yleensä luullaan. Esiin nousee myös konsernien sisäisessä […]

Julkisen talouden rahoituksellinen kestävyys

Tutkimuksessa arvioidaan Suomen julkisen talouden rahoituksellista kestävyyttä. Väestön ikääntyessä eläkemenot ja julkiset terveys- ja hoivamenot kasvavat ja koulutusmenot pienenevät, jos menot henkeä kohti kehittyvät nykyisten sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Kestävyyslaskelmiemme mukaan nykyinen verotaso ei riitä näiden menojen rahoittamiseen. Perusvaihtoehdossa oletamme, että finanssikriisi ei enää pahene ja että kriisin jälkeen tuottavuus palaa aiemmalle kasvu-uralleen. Suomen julkinen […]

ETLA:n arvio: Julkisen talouden kestävyysvaje on 1 – 2,5 %

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA arvioi uudessa raportissaan Suomen julkisen talouden kestävyysvajeen olevan 1 – 2,5 % BKT:sta. Alempaan arvoon päädytään, jos oletetaan, että talous toipuu pitkittyneen taantuman jälkeen nopeasti ennalleen. Korkeampi luku kuvaa kestävyysvajetta tilanteessa, jossa kriisi pitkittyy ja pahenee, ja talouden kasvu jää pysyvästi aiempaa matalammaksi. Väestöennusteisiin ja sijoitustuottoihin liittyvän epävarmuuden vuoksi korkeampienkin lukujen todennäköisyys […]