The Impact of the USO on the Profitability of Postal Service Provision in Finland

This study aims at investigating the order of magnitude of financial burden of the universal service obligation for the universal service provider. Prior studies have adopted various different cost accounting methods to assess the order of magnitude of net costs arising from postal universal service provision. This study, instead, uses econometric approach for predicting hypothetical […]

Global Value Chains: The Role of the Business Services?

in  Heikkilä, J. – Vuori, M. – Laine J. (2013) Purchasing Business Services. The Federation of Finnish Technology Industries / Teknologiateollisuus, p. 11 and 13

Industrial Engagement of University Research

This brief is about changing expectations on publicly-funded university researchers to contribute to socio-economic goals primarily through commercialisation, such as the creation of spin-out companies. Based on our research in the UK and Finland we argue that this kind of ’commercialisation’ is only one, often minor, aspect of how researchers and their research in reality […]

Nuorten työllisyydestä ja työttömyydestä hyvin vaihteleva kuva

Tilastokeskuksen virallisia nuorisotyöttömyyslukuja on aika ajoin kritisoitu siitä, että ne yliarvioivat nuorten työttömyyden, kun moni työttömäksi luokiteltu nuori on todellisuudessa päätoiminen opiskelija. Vastaavaa keskustelua nuorten työllisyyden ’oikeasta’ tasosta ei ole käyty. Kuitenkin on tärkeää tuottaa mahdollisimman luotettava kuva myös nuorten työllistymisestä ja työnteosta. Erityisen keskeiseksi näkökohdaksi tämä nousee tarkasteltaessa nuorten koulusta työelämään siirtymäpolkujen muotoa ja […]

Kaupungit vai koheesio – Euroopan unionin aluepolitiikan vaihtoehdot

ESPON maalla ja merellä. Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja (2013)  B 198. Hirvonen, Timo – Telaranta, Jussi (toim.), s. 66 – 79

Yritystuet ja yritystoiminta

Talous & Yhteiskunta, 4/2013, s. 34-39 Jotta yritystuet edistäisivät hyvinvointia, niille tulee löytyä selkeät taloustieteelliset perusteet: hyvä esimerkki on se, että tutkimustoiminnasta syntyvästä uudesta tiedosta hyötyvät usein muutkin kuin T&K-investointien tekijä. Yritystukia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon valtiovallan rajoitteet tarvittavan tiedon ja toteutuskeinojen suhteen sekä se, että tukitoimia on usein helpompi ottaa käyttöön kuin karsia. Yritystukien […]

The Impact of the USO on the Profitability of Postal Service Provision in Finland

This study aims at investigating the order of magnitude of financial burden of the universal service obligation for the universal service provider. Prior studies have adopted various different cost accounting methods to assess the order of magnitude of net costs arising from postal universal service provision. This study, instead, uses econometric approach for predicting hypothetical […]

Global Value Chains: The Role of the Business Services?

in  Heikkilä, J. – Vuori, M. – Laine J. (2013) Purchasing Business Services. The Federation of Finnish Technology Industries / Teknologiateollisuus, p. 11 and 13

Industrial Engagement of University Research

This brief is about changing expectations on publicly-funded university researchers to contribute to socio-economic goals primarily through commercialisation, such as the creation of spin-out companies. Based on our research in the UK and Finland we argue that this kind of ’commercialisation’ is only one, often minor, aspect of how researchers and their research in reality […]

Nuorten työllisyydestä ja työttömyydestä hyvin vaihteleva kuva

Tilastokeskuksen virallisia nuorisotyöttömyyslukuja on aika ajoin kritisoitu siitä, että ne yliarvioivat nuorten työttömyyden, kun moni työttömäksi luokiteltu nuori on todellisuudessa päätoiminen opiskelija. Vastaavaa keskustelua nuorten työllisyyden ’oikeasta’ tasosta ei ole käyty. Kuitenkin on tärkeää tuottaa mahdollisimman luotettava kuva myös nuorten työllistymisestä ja työnteosta. Erityisen keskeiseksi näkökohdaksi tämä nousee tarkasteltaessa nuorten koulusta työelämään siirtymäpolkujen muotoa ja […]

Kaupungit vai koheesio – Euroopan unionin aluepolitiikan vaihtoehdot

ESPON maalla ja merellä. Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja (2013)  B 198. Hirvonen, Timo – Telaranta, Jussi (toim.), s. 66 – 79

Yritystuet ja yritystoiminta

Talous & Yhteiskunta, 4/2013, s. 34-39 Jotta yritystuet edistäisivät hyvinvointia, niille tulee löytyä selkeät taloustieteelliset perusteet: hyvä esimerkki on se, että tutkimustoiminnasta syntyvästä uudesta tiedosta hyötyvät usein muutkin kuin T&K-investointien tekijä. Yritystukia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon valtiovallan rajoitteet tarvittavan tiedon ja toteutuskeinojen suhteen sekä se, että tukitoimia on usein helpompi ottaa käyttöön kuin karsia. Yritystukien […]