Työtehtävien rakennemuutos on 2000-luvulla koskettanut suurta osaa yksityisen sektorin palkansaajista

Rakennemuutokset ovat aina olleet tärkeä osa talouskasvua. Ilman toimiala- ja yritysrakenteiden muutoksia elintasomme kehitys olisi väistämättä jäänyt vaatimattomaksi. Viime vuosina talouskasvun ja työmarkkinoiden tutkimuksessa painopiste on siirtynyt tehtävä- ja toimintotason analyyseihin.

Uutta arvoa palveluista

ETLA julkaisi torstaina 13.12. klo 9:30–10:30 G18 Juhlasalissa (Yrjönkatu 18, Helsinki) Mika Pajarisen, Petri Rouvisen ja Pekka-Ylä-Anttilan kirjoittaman kirjan ”Uutta arvoa palveluista”. Katso julkaisutilaisuuden presentaatio. Kirjahanketta ovat tukeneet PALTA ry ja Tekes.

Työtehtävien ja palkkojen dynamiikka

Yksityisellä sektorilla on menossa työtehtävien rakenteen suuria muutoksia, osittain tietoteknisen murroksen vauhdittamina. Mitkä tehtävät ovat kasvussa, mitkä supistumassa? Missä määrin muutos hoituu tehtävien välisinä siirtyminä? Heijastuvatko tehtävien työllisyyden muutokset niiden palkkojen kehitykseen? Miten rakennemuutosten vaikutuksia voidaan eritellä ja niiden suuruutta mitata? Kuinka joustavaa kansantalouden tulonmuodostus on suhdanteiden yli tai työntekijöiden välillä, kun rakennemuutokset otetaan huomioon? […]

EU:n ilmastopolitiikan talousvaikutukset vuoteen 2020

Tiivistelmä: Tutkimuksessa arvioidaan päästökaupalla toteutettavan EU:n ilmastopolitiikan vaikutuksia päästöoikeuden hintaan, sähkön hintaan, teollisuuden kilpailukykyyn ja kokonaistaloudelliseen kehitykseen kolmannella päästökauppakaudella 2013-2020. Suomeen kohdistuvia vaikutuksia verrataan koko EU-alueeseen kohdistuviin vaikutuksiin. Osoittautuu, että kylmästä ilmastosta johtuvan energiatarpeen, talouden vientiriippuvuuden ja teollisuuden energiaintensiivisyyden takia Suomi maksaa päästökauppajärjestelmällä toteutettavasta ilmastopolitiikasta kovempaa hintaa tuotanto- ja työllisyysmenetyksinä kuin EU-maat keskimäärin. Erityiskysymyksinä tarkastellaan […]

Raaka-aineiden hinnat laskussa

Useimpien raaka-aineiden hinnat alenevat tänä ja ensi vuonna, arvioi eurooppalaisten ennustelaitosten liitto AIECE tuoreessa katsauksessaan ”World Trade and Commodity Prices in 2012–2013”. Taloudellisen kasvun hidastuttua raaka-aineiden kysyntä on heikentynyt. Samanaikaisesti useiden teollisten raaka-aineiden tarjonta on kasvanut, kun vuoden 2011 korkea hintataso lisäsi investointeja niiden tuotantoon.

Valtiovarainministeriölle T&K-verokannustimista 16.11.2012

Työtehtävien rakennemuutos on 2000-luvulla koskettanut suurta osaa yksityisen sektorin palkansaajista

Rakennemuutokset ovat aina olleet tärkeä osa talouskasvua. Ilman toimiala- ja yritysrakenteiden muutoksia elintasomme kehitys olisi väistämättä jäänyt vaatimattomaksi. Viime vuosina talouskasvun ja työmarkkinoiden tutkimuksessa painopiste on siirtynyt tehtävä- ja toimintotason analyyseihin.

Uutta arvoa palveluista

ETLA julkaisi torstaina 13.12. klo 9:30–10:30 G18 Juhlasalissa (Yrjönkatu 18, Helsinki) Mika Pajarisen, Petri Rouvisen ja Pekka-Ylä-Anttilan kirjoittaman kirjan ”Uutta arvoa palveluista”. Katso julkaisutilaisuuden presentaatio. Kirjahanketta ovat tukeneet PALTA ry ja Tekes.

Työtehtävien ja palkkojen dynamiikka

Yksityisellä sektorilla on menossa työtehtävien rakenteen suuria muutoksia, osittain tietoteknisen murroksen vauhdittamina. Mitkä tehtävät ovat kasvussa, mitkä supistumassa? Missä määrin muutos hoituu tehtävien välisinä siirtyminä? Heijastuvatko tehtävien työllisyyden muutokset niiden palkkojen kehitykseen? Miten rakennemuutosten vaikutuksia voidaan eritellä ja niiden suuruutta mitata? Kuinka joustavaa kansantalouden tulonmuodostus on suhdanteiden yli tai työntekijöiden välillä, kun rakennemuutokset otetaan huomioon? […]

EU:n ilmastopolitiikan talousvaikutukset vuoteen 2020

Tiivistelmä: Tutkimuksessa arvioidaan päästökaupalla toteutettavan EU:n ilmastopolitiikan vaikutuksia päästöoikeuden hintaan, sähkön hintaan, teollisuuden kilpailukykyyn ja kokonaistaloudelliseen kehitykseen kolmannella päästökauppakaudella 2013-2020. Suomeen kohdistuvia vaikutuksia verrataan koko EU-alueeseen kohdistuviin vaikutuksiin. Osoittautuu, että kylmästä ilmastosta johtuvan energiatarpeen, talouden vientiriippuvuuden ja teollisuuden energiaintensiivisyyden takia Suomi maksaa päästökauppajärjestelmällä toteutettavasta ilmastopolitiikasta kovempaa hintaa tuotanto- ja työllisyysmenetyksinä kuin EU-maat keskimäärin. Erityiskysymyksinä tarkastellaan […]

Raaka-aineiden hinnat laskussa

Useimpien raaka-aineiden hinnat alenevat tänä ja ensi vuonna, arvioi eurooppalaisten ennustelaitosten liitto AIECE tuoreessa katsauksessaan ”World Trade and Commodity Prices in 2012–2013”. Taloudellisen kasvun hidastuttua raaka-aineiden kysyntä on heikentynyt. Samanaikaisesti useiden teollisten raaka-aineiden tarjonta on kasvanut, kun vuoden 2011 korkea hintataso lisäsi investointeja niiden tuotantoon.

Valtiovarainministeriölle T&K-verokannustimista 16.11.2012